Zsoltármagyarázatok – I. kötet

JEL Zsoltarok1

Alcím:
1-33. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
372
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

Zsoltármagyarázatok – II. kötet

Zsoltarok 2

Alcím:
34-53. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
396
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

A kötelességekről; A bűnbánatról

Szerző:
Szent Ambrus
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz
Fordító:
Tóth Vencel OFM, Meggyes Ede, Hrotkó Géza
Kiadó:
Jel Kiadó
 
Szent Ambrus az első olyan egyházatya, aki kifejezetten erkölcsi problémáknak külön könyveket szentelt. Cicero „De officiis" című könyve alapján írta meg „De officiis ministrorum" (A kötelességekről) című művét, mely a nyugati kereszténységben az első, teljesen az erkölcsi életet taglaló munka lett. A „De poenitentia" (A bűnbánatról) című írásában pedig a keresztény erkölcs nélkülözhetetlen elemét mutatja be tudományos alapossággal és érzékeny lelkülettel.
 
Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI FORRÁSOK 2./ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 9.
Megjelenés:
2005
Kötés:
Keménytáblás
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

A szentségi üdvrend összefüggései

Szerző:
Dolhai Lajos
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző e művében az Egyház szentségeit nem önmagukban tárgyalja, hanem mindig valamilyen sajátos szempontból és valamilyen konkrét összefüggésben, az Olvasók figyelmét a szentségi üdvrend benső, lényegi összefüggéseire irányítva. Maga az elnevezés is arra utal, hogy a szentségek nem egymástól független, önálló kegyelmi eszközök. Az Egyház legújabb katekizmusa kijelenti, hogy a szentségek szerves egészet alkotnak, melyben minden szentségnek megvan a maga életfontosságú saját helye. Éppen ezért a teológusok mindig hangsúlyozták, hogy a hét szentség egymástól kölcsönösen függő jól rendezett szentségi világrendet alkot.

Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
165 x 235
Oldalszám:
250
Fogyasztói ár:
2 400 Ft
Megrendelés:
ITT

 

Antiokhiai katekézis a II. század végén

Alcím:
Theophilosz püspök munkássága
Szerző:
Perendy László
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:
Jel Kiadó

Patrológiai kézikönyvek a II. századi görög apologéták között szokták tárgyalni a szíriai Antiokhia hatodik püspökének, Theophilosznak a munkásságát. Sajátos jelentőségét már az a tény is mutatja, hogy ő az első püspök, akitől fennmaradt apologetikai mű. A birtokunkban levő három könyv az Autolükoszhoz címet viseli. A címzett tehát nem egy uralkodó, akitől méltányosabb bánásmódot lehetne kieszközölni a keresztények ellen indított büntetőperekben. A megszólított személy egy művelt és műveltségére büszke pogány, aki felkéri a püspököt, hogy mutassa meg neki a keresztények Istenét. Hiszen a többi isten valóban látható; ha a keresztényeké is elismertségre törekszik, valamilyen formában meg kell nyilvánulnia. A korábbi apologéták nyomain haladva Theophilosz arra törekszik, hogy ebből a hozzáállásból kiindulva beláttassa Autolükosszal és minden érdeklődő pogánnyal: a keresztények Istene lélek, aki csak a lélek szemével látható. A lélek szeme azonban csak akkor lát, ha a lélek megtisztul, és így alkalmassá válik a lelki dolgok meglátására. Az egyetlen, igaz Isten nem jeleníthető meg kőből vagy fából faragott szobor formájában.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
624
Fogyasztói ár:
3 200 Ft
Megrendelés:
ITT

Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre I.

Alcím:
Karácsonyi ünnepkör
Szekesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                        Tóth Vencel
Fordító:
Csizmár Oszkár, Horváth Árpád, Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A válogatás több célt szolgál. Egyrészt elmélkedési anyagot szeretne kínálni, de mivel korai századok liturgikus emlékei, alkalmat ad arra is, hogy az olvasó valamelyes szerény bepillantást nyerjen az ókeresztény egyház liturgikus életébe, amelyből számos ünnepet jobban megérthet. A florilegium kiterjed mind a görög, mind a latin szerzők műveire. Megismerkedhetünk Nagy Szent Baszileiosz feszes, aszketikus retorikájával, Nazianzoszi Szent Gergely sokszor lírai hangvételű anaforáival, Nüsszai Szent Gergely szemléletes leírásaival. Olvassuk Szent Ágoston rövid, antitézisekben villogó gondolatmenetét, amelynek minden szavában egy-egy szentírási utalás is rejlik, Fulgentius már szinte elvontnak ható, dogmatikus tartalmú beszédeit, amelyeket áthat mestere, Ágoston kegyelemtana.

Sorozat:
Ókeresztény Örökségünk 1.
Megjelenés:
2013 (második kiadás)
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
130x205
Oldalszám:
216
Fogyasztói ár:
2 100 Ft
Megrendelés:
ITT