A gyermek, aki Istenre mutat

Alcím:
Hogyan erősíti a spirituális nevelés a családot
Szerző:
Grün, Anselm, Rogge, Jan-Uwe
Fordító:
Hernádyné Szemere Rita
Kiadó:
Jel Kiadó

E könyvben a modern családok számára is lényegbevágó kérdésről, a nevelésről esik szó. Két alapfelfogás találkozik egymással: Anselm Grün meggyőződése a tökéletlenségről mint életelvről és Jan-Uwe Rogge véleménye, miszerint „a” helyes nevelés nem létezhet. Korunkban ugyanis, amelyet az a vágy jellemez, hogy mindent tökéletesen csináljunk, a szülők csak akkor tudnak gyermekeiknek tartást adni és belső értékeket közvetíteni, ha gyengeségekkel és hibákkal rendelkező emberekként értelmezik magukat. A szerzők szerint a nevelést nem lehet pusztán technikai kérdésnek tekinteni, valódi eredményt elérni szívvel, értelemmel és bizalommal lehetséges. Kell hozzá némi együttérzés, érzékenység, egy csipetnyi rituálé, spiritualitás, s a határokat betartva, olykor megpihenve, ha szükséges, elengedve vagy megtartva, az élet egyensúlyát megtalálva érhetünk célt.

Sorozat:
Szülők és nevelők könyvespolca
Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
264
Fogyasztói ár:
2 100 Ft 
Megrendelés:
ITT

A hitoktatás művészete

Szerző:
Albino Luciani
Fordító:
Kerényi Dénes
Kiadó:
Jel Kiadó

E könyvben Albino Luciani (I. János Pál pápa) rövid, hitoktatók számára írt „tankönyvét", venetói püspök korában kiadott pásztorlevelét és egy II. Vatikáni Zsinat utáni előadásának szövegét olvashatjuk. Mind az iskolai és templomi, mind a családi hitoktatásban nagyszerűen használhatjuk gondolatait, tanácsait és javaslatait: hogyan kell egyszerűen, szépen, benső odaadással dolgoznunk a krisztusi hit befogadásáért, a keresztény vallásosság kialakításáért.

Sorozat:
SZÜLŐK, NEVELŐK KÖNYVESPOLCA 3.

Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
88
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott

A keresztény nevelés általános alapjai

Szerző:
Csanád Béla

Kiadó:
Jel Kiadó

A rendszerváltás időszakában a hazai keresztény nevelés gyakorlati kérdéseit érintő kutatási eredmények és a témában megfogalmazott állásfoglalások egyaránt kritikus helyzetet rögzítettek. A rendszerváltást követő időszakban – jogainak és cselekvési szabadságának jobbra fordulásakor – az egyház feladatává vált a keresztény nevelés színvonalának, módszereinek és eszközeinek felemelése, gazdagítása és hatékonyságának biztosítása. E nehéz, ám felemelő feladat megoldásához nyújt segítséget Csanád Béla a nevelés fogalmát, célját és módszereit megfogalmazó könyve.

Sorozat:
SZÜLŐK, NEVELŐK KÖNYVESPOLCA 10.
Megjelenés:
2004 (második kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
132
Fogyasztói ár:
850 Ft
Megrendelés:
ITT

A kisgyermek vallási nevelése

Szerző:
Pierre Ranwez
Fordító:
Király Ilona
Kiadó:
Jel Kiadó

Pierre Ranwez könyve arról szól, hogyan találkozik a gyermek először a hittel a család keretében. Abból a tényből indul ki, hogy a felnőttek egy részének hite elszegényedett, sőt eltorzult, melynek oka sok esetben a nem szerencsés hittel való gyermekkori találkozás. A hiányosan előadott vallási igazságok, pontatlan kijelentések vagy hibás ábrázolások a gyermek képzeletét és ébredő gondolkodását gyakran félrevezették. Ezért a szerző a hitre való nevelés helyes kiindulópontját próbálja megkeresni, s arra választ találni, hogyan közvetíthetjük legjobban hitünk központi igazságait és a keresztény élet alapvető kötelezettségeinek ismeretét. Szavaival elsősorban szülőkhöz, papokhoz és azokhoz fordul, akik tanácsaikkal a szülőknek vagy leendő szülőknek segítséget nyújtanak.

Sorozat:
SZÜLŐK, NEVELŐK KÖNYVESPOLCA 1.
Megjelenés:
1995
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
104
Fogyasztói ár:
850 Ft
Megrendelés:
ITT

A szekták a gyermekvédelem szempontjából

Szerző:
Mervay Miklós
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv a vallás mint társadalmi jelenség bemutatása után azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a szekták milyen veszélyt jelentenek a társadalomra és az egyes személyekre, különösen a gyermekekre. A társadalmat szerves egészként értelmezve, a gyermekvédelem általános, preventív szempntjait szem előtt tartva nézi meg a szekták kialakulásának okait, majd ebből von le következtetéseket a speciális, problémakezelő gyermekvédelemre nézve.  A könyv jelentősége, hogy a szerző alapos szakmai ismerettel tárja fel a kérdéskört, amely hozzásegít a társadalom és ezen belül a családok biztonsága érdekében nagyon fontos jelenség alapos megismeréséhez.

Sorozat:
SZÜLŐK, NEVELŐK KÖNYVESPOLCA 9.
Megjelenés:
2005
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
160
Fogyasztói ár:
1 590 Ft
Megrendelés:
ITT

Bátorság az élethez

Alcím:
Hogyan bátorítsuk gyermekeinket önbecsülésük erősítésére?
Szerző:
Boglarka Hadinger
Fordító:
Kalocsai Varga Éva
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző e könyvében részletesen bemutatja, miként segíthetjük hozzá gyermekeinket a logoterápia által fontosnak tartott alkotói, beállítódási és élményértékek megvalósításához, hogyan tehetjük őket képessé az öntranszcendenciára, azaz miként tudnak majd túllépni önnön korlátaikon egy magasabb rendű érték megvalósítása érdekében, vagy egy másik emberért. A megnyerő embereket cselekedeteik, sajátos tartásuk formálja rokonszenvessé; s mindaz, ahogyan nehéz életkörülmények között is méltósággal helyt tudnak állni - helytállásuk révén személyiségük gazdagabbá válik. "S mindebbe beavathatjuk gyermekeinket. Miért is ne tennénk?” - teszi fel a kérdést az Olvasó számára Boglarka Hadinger.

Sorozat:
SZÜLŐK ÉS NEVELŐK KÖNYVESPOLCA 12.
Megjelenés:
2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
112
Fogyasztói ár:
1 200 Ft
Megrendelés:
ITT