A Szentlélekről

Szerző:
Vak Didümosz
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László 
Fordító:
Csizmár Oszkár
Kiadó:
Jel Kiadó

Vak Didümosz művének jelentősége abban áll, hogy az első olyan rendszerezett értekezés a Szentlélek istenségéről, amely tárgyilagossága és alapossága révén máig nem veszített semmit aktualitásából. Érdeme, hogy a szentírási bizonyítékokat azok kontextusával együtt tárgyalja, a filológiai és egzegetikai elveket következetesen alkalmazza, és nem enged sehol a túlzó allegorizálásnak - mindezt teszi az Egyház hitvallásának és a Szentírás egészének együttlátásával. Ez az eljárás nemcsak a túlzó filológiai boncolgatások zsákutcáitól óvja meg őt, hanem a divatos, ám olykor kórosan meddő irodalomkritikai fejtegetésektől, de az allegorizmus túlkapásaitól is. A kiváló biblikus, filológus, egzegéta és hittudós a Szentháromság hitében olvassa az egy egészet képező Ó- és Újszövetséget – messze túlhaladva kora egyházi íróit a biblikus szövegek pontos és következetes elemzésében. A biblikus szövegkörnyezethez való hűség mind a mai napig aktuálissá teszi művét, különösen azok számára, akik többet szeretnének tudni a Szentlélekről, de időszerű és sok fontos információt tartalmaz azon csoportosulások számára is, akik lelkiségüket a Szentlélekhez kötik.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 
Megjelenés:
2012
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
130 x 205 mm
Oldalszám:
240
Fogyasztói ár:
2 100 Ft
Megrendelés:
ITT

A szentségekről; A misztériumokról

 

Szerző:
Szent Ambrus
Szekesztő:
Vanyó László 
Fordító:
Kühár Flóris, Rochlitz Bernadett
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv Szent Ambrus „De sacramentis"  és „De mysteriis" c. műveinek újrafodítása. A kiadás jelentősége abban áll, hogy liturgiatörténetileg két fontos forrást közöl, mivel részletes felvilágosítást adnak a húsvéti beavatási ünnep lefolyásáról és az egyes rítusok értelmezéséről, ezenkívül különösen nagy dogmatörténeti értékük van.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 8.
Megjelenés:
2005 (második, javított kiadás)
Kötés:

Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

Antiokhiai katekézis a II. század végén

Alcím:
Theophilosz püspök munkássága
Szerző:
Perendy László
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:
Jel Kiadó

Patrológiai kézikönyvek a II. századi görög apologéták között szokták tárgyalni a szíriai Antiokhia hatodik püspökének, Theophilosznak a munkásságát. Sajátos jelentőségét már az a tény is mutatja, hogy ő az első püspök, akitől fennmaradt apologetikai mű. A birtokunkban levő három könyv az Autolükoszhoz címet viseli. A címzett tehát nem egy uralkodó, akitől méltányosabb bánásmódot lehetne kieszközölni a keresztények ellen indított büntetőperekben. A megszólított személy egy művelt és műveltségére büszke pogány, aki felkéri a püspököt, hogy mutassa meg neki a keresztények Istenét. Hiszen a többi isten valóban látható; ha a keresztényeké is elismertségre törekszik, valamilyen formában meg kell nyilvánulnia. A korábbi apologéták nyomain haladva Theophilosz arra törekszik, hogy ebből a hozzáállásból kiindulva beláttassa Autolükosszal és minden érdeklődő pogánnyal: a keresztények Istene lélek, aki csak a lélek szemével látható. A lélek szeme azonban csak akkor lát, ha a lélek megtisztul, és így alkalmassá válik a lelki dolgok meglátására. Az egyetlen, igaz Isten nem jeleníthető meg kőből vagy fából faragott szobor formájában.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
624
Fogyasztói ár:
3 200 Ft
Megrendelés:
ITT

Az egyházatyák beszédei az apostolok és vértanúk ünnepeire


Szerkesztő:
Vanyó László
Fordító:
Bábel Balázs - Csizmár Oszkár - Csordás Eörs - Egeli Ferenc - Gárdonyi Máté - Győrffy Andrea - Horváth Árpád -
                        Kránitz Mihály - Molnár Szabolcs - Tencz Károly - Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet az egyházatyák apostolok és vértanúk ünnepein elmondott beszédeiből válogat. Azon túl, hogy elmélkedési anyagot kínál az Olvasó számára, bepillantást nyújt az ókeresztény egyház liturgikus életébe is, amiből számos ünnepet jobban megérthet. Miközben az egyházatyák, köztük Szent Ágoston, Aranyszavú Szent Péter vagy Nagy Szent Leó pápa gyűjteménybe fűzött homíliái a szentek tanúságtételére világítanak rá, az Olvasó képet kap arról is, amit az egyház a szentek tiszteletéről tanít: életpéldájukkal, vértanúságukkal magát Jézus Krisztust állítják a keresztény ember elé.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 4.
Megjelenés:
1996
Kötés:

Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre II.

Alcím:
Húsvéti ünnepkör
Szerkesztő:
Vanyó László
Fordító:
Csizmár Oszkár - Egeli Ferenc - Győrffy Andrea - Kránitz Mihály - Molnár Szabolcs
                        - Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet az egyházatyák húsvéti ünnepkörben elhangzott homíliái közül válogat. Szándéka szerint elmélkedési anyagot szeretne kínálni, de a korai századok írásos emlékeiként alkalmat adnak arra is, hogy bepillantsunk az ókeresztény egyház liturgikus életébe. Miközben az Olvasót magával ragadja többek között Szárdeszi Melitón, Órigenész, Nüsszai Szent Gergely, Nazianzoszi Szent Gergely, Szent Ágoston vagy Aranyszájú Szent János lélekemelő ünnepi beszéde, észrevétlenül feltárul előtte az a folyamat, mely során a Szentháromság- és a Krisztus-misztérium mind koncentráltabban jelent meg a prédikációkban, magába olvasztva az üdvtörténeti, időbeli mozzanatokat, melyek az ünnepekre tagolódó egyházi év kialakulásával mind szilárdabban kapcsolódnak az időpontokhoz.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 2.
Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
308
Fogyasztói ár:
1 550 Ft
Megrendelés:
ITT

Az egyházatyák beszédei Mária-ünnepekre


Szerkesztő:
Vanyó László
Fordító:
Csizmár Oszkár - Mosolygó Péter - Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet liturgikus homíliákat tartalmaz az egyházatyák Szűz Mária-ünnepekre mondott beszédeiből, melyekben különös hangsúlyt kap az angyali üdvözlet képe: az angyal által köszöntött Szűz az apostoli egyház által tisztelt Anya, akivel az Úr volt, és aki maga is az Úrral volt. A válogatás nemcsak az ókeresztény egyház liturgikus életébe vezeti be Olvasóját, hanem elmélkedési anyagot is kínál a Szűzanya ünnepeinek megismeréséhez és mélyebb átéléséhez.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 3.
Megjelenés:
1996
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
192
Fogyasztói ár:
1 350 Ft
Megrendelés:
ITT