Az angyalok és küldetésük az egyházatyák szerint

JEL Angyalok es kuldetesuk

Szerző:
Jean Daniélou
Fordító:
Nádasi Alfonz OSB
Kiadó:
Jel Kiadó

A szellemi világ iránti érdeklődés korunkban igen megnőtt, és ezt az érdeklődést néha az okkultizmussal foglalkozó írások elégítik ki. Mivel az embernél magasabb rendű szellemi lényekről elég kevés katolikus mű jelent meg, a teozofisztikus és parapszichológiai jelenségek iránti érdeklődés felfokozódása nem egyszer teológiailag igényeseket is drasztikus megoldások választására bírt: az angyalvilág vagy merőben pszichológiai, vagy merőben kozmológiai értelmezésére. Egyik esetben az angyalok az emberi lelki világ projekciói, a másik esetben a világegyetem alkotóerői. J. Daniélou rámutat a harmadik, katolikus útra: az angyalok az üdvtörténet és az üdvrend résztvevői.

Megjelenés:
2015 (második kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
123 x 200 mm
Oldalszám:
160
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT
JEL Dorotheosz

Gázai Szent Dórotheosz szerzetesi tanításai 

Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                       Tóth Vencel
Fordító:
Baán Zs. Izsák OSB
Kiadó:
Jel Kiadó

Gázai Szent Dórotheosz a keresztény lelki élet, a legfontosabb „mesterség” elsajátításához kínál hathatós, gyakorlati segítséget, világos útmutatást. A 6. században a Szentföldön élt szerzetes beszédei és levelei közérthető módon, plasztikus képekkel, gyakorlati példákkal és nagy lelki mélységgel tanítanak a Krisztus-követés alapjairól, az alázatról és az engedelmességről, a szenvedélyekkel való küzdelemről, a közösségi élet szépségéről és buktatóiról. Dórotheosz a sivatagi atyák hagyományának örököse és összefoglalója, életműve a korai szerzetesség hagyományát közvetítette a bizánci és a nyugati szerzetesség felé. Gondolatai mind a mai napig őrzik frissességüket és időszerűségüket.

Sorozat:
Ókeresztény Örökségünk 20.
Megjelenés:
2015
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
130 x 200 mm
Oldalszám:
272
Fogyasztói ár:
3 700 Ft
Megrendelés:
ITT

Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században

 

Szerző:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó Vanyo katekezis

A 2003-ban útjára indított Litteratura Patristica sorozat második köteteként megjelentetett monográfiában a szerző benső összefüggéseiben és egymásra hatásában mutatja be a 3–4. század egyházi tanítását (katekézisét), képzőművészetét (ikonográfiáját) és költészetét. Megismerhetjük az első századok liturgiájának kialakulását, a keresztény szimbólumok mélységeit és az ókori egyház inkulturációs törekvéseit, vagyis a pogány kultúra megszentelését. Mindeközben megírása idejéig a kötet felvonultatja a témában megjelent legfontosabb szakirodalmat, és a jelentősebbekre részletesen is reflektál.
 
Sorozat:
Litteratura Patristica 2.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
316
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Az egyházatyák beszédei Krisztus-ünnepekre I.

Alcím:
Karácsonyi ünnepkör
Szekesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                        Tóth Vencel
Fordító:
Csizmár Oszkár, Horváth Árpád, Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A válogatás több célt szolgál. Egyrészt elmélkedési anyagot szeretne kínálni, de mivel korai századok liturgikus emlékei, alkalmat ad arra is, hogy az olvasó valamelyes szerény bepillantást nyerjen az ókeresztény egyház liturgikus életébe, amelyből számos ünnepet jobban megérthet. A florilegium kiterjed mind a görög, mind a latin szerzők műveire. Megismerkedhetünk Nagy Szent Baszileiosz feszes, aszketikus retorikájával, Nazianzoszi Szent Gergely sokszor lírai hangvételű anaforáival, Nüsszai Szent Gergely szemléletes leírásaival. Olvassuk Szent Ágoston rövid, antitézisekben villogó gondolatmenetét, amelynek minden szavában egy-egy szentírási utalás is rejlik, Fulgentius már szinte elvontnak ható, dogmatikus tartalmú beszédeit, amelyeket áthat mestere, Ágoston kegyelemtana.

Sorozat:
Ókeresztény Örökségünk 1.
Megjelenés:
2013 (második kiadás)
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
130x205
Oldalszám:
216
Fogyasztói ár:
2 100 Ft
Megrendelés:
ITT