Paidagógosz - A Nevelő

Szerző:
Alexandriai Kelemen        
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                          Tóth Vencel  OFM
Kiadó:
Jel Kiadó

Alexandriai Kelement azok közé a korai keresztény szerzők közé sorolják a teológia és az ókortudomány művelői, akiknek írásai forrásértékűek. Nem véletlenül. Amellett, hogy kiválóan ismerte a Szentírást, műveiben a klasszikus irodalomban való jártasságáról is tanúbizonyságot tesz. Ezt támasztja alá az a tény, hogy fennmaradt munkáiban a keresztény írókon és az apokrif műveken túl 360 nem keresztény szerzőt idéz.  A Nevelő című munkájának jelentősége abban rejlik, hogy rendszerezi egyrészt a keresztény nevelés alapelveit, másrészt ez az első olyan összefüggő etikai mű, melyben a mindennapi életet érintően részletes iránymutatást ad. A testhez való viszonyulás bemutatásán keresztül egyfajta vezérfonalat szán a keresztény ember számára, hogy miként legyen jelen a világban. Mindezeken túl számos egyéb kuriózummal is találkozhat az olvasó: betekinthet a szerző korának meglepően részletes anatómiai ismeretanyagába, a test- és szépségápolás rejtelmeibe, ezenfelül számos ókori költemény töredéke is csupán ebben a munkájában maradt ránk. Írásában nemcsak a teológiát művelők és a neveléstörténettel foglalkozók, hanem a klasszikus irodalom, az antik filozófia, a retorika, továbbá az orvoslástörténet iránt érdeklődők is igazi gyöngyszemekre lelhetnek.

Sorozat:
Ókeresztény Örökségünk 18.
Megjelenés:
2013
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
135 x 200 mm
Oldalszám:
336
Fogyasztói ár:
3 200 Ft
Megrendelés:
ITT

Patrisztikus kislexikon

Szerkesztő:
Puskely Mária SSND
Kiadó:
Jel Kiadó

Rendhagyó vállalkozásként született meg ez a patrisztikus kézikönyv. Ihletője maga XVI. Benedek pápa, aki 2007 márciusától egy éven át az első nyolc század nagy keresztény gondolkodóiról, íróiról beszélt a szerdai általános kihallgatás résztvevőinek. Elmélyedve a kor történetébe, megállapíthatjuk: a Krisztus-központú nők és férfiak élete és szolgálata soha nem volt nyugodt: véres keresztényüldözések, eretnek mozgalmak, népvándorlás robajában alkottak, képviselték az Örömhírt. A vértanúk hősiességének példájára a III. századtól megszületett a szerzetesség, világhálóvá erősödött az Isten népét szolgáló egyházszervezet. Értékvesztő, hitben megosztott vagy hitetlenkedő világunk is ezekből a mély szellemi gyökerekből táplálkozik, akár tudja, akár nem, akár elfogadja, akár nem. Érdemes tehát megismernünk Kelet és Nyugat II-VIII. században élt szellemóriásait, szentjeit. A szerzőknek izgalmas korszakot kellett – rövid és közérthető módon – megeleveníteniük, mégpedig azzal a nem titkolt szándékkal, hogy aki egyszer beleolvas ezekbe a szövegekbe, az tovább forgassa a kézikönyvet, azután gyakran kézbe vegye, s végül befogadja a betűkbe sűrített értékrendet.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
440
Fogyasztói ár:
2 900 Ft
Megrendelés:
ITT

Protreptikosz

Alcím:
Buzdítás a görögökhöz
Szerző:
Alexandriai Kelemen
Fordító:
Tóth Vencel OFM
Kiadó:
Jel Kiadó

Alexandriai Kelemen művében egy antik szónoki műfaj, a „logosz protreptikosz" formáját felhasználva kísérli meg az Alexandriában élő korabeli pogány görög értelmiség számára egyrészt kimutatni a bálványimádás és a különféle misztériumvallások gyakorlatának tarthatatlanságát, másrészt a valóságosan létező Istenbe vetett hit felé fordítani a figyelmet. Művében nemcsak a teológiát művelők, de a klasszikus irodalom, az antik filozófia, illetve a vallástörténet iránt érdeklődők is igazi gyöngyszemekre lelhetnek.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 10.
Megjelenés:
2006
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Fogyasztói ár:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető

Szent Cyprianus levelezése


Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
JEL_Cyprianus.jpg
                            Tóth Vencel
Fordító:
Szabó Ádám
Kiadó:
Jel Kiadó 
 

Bár a mai közönség számára talán kevésbé ismert, Szent Cyprianus karthágói püspök (248–258) a korabeli kereszténység egyik legmeghatározóbb alakja volt és a latin nyelvű patrisztikus irodalom megalapozói közé tartozott, akire Szent Ágoston is követendő példaképként hivatkozik műveiben. Munkásságának egy része, amely értekezéseit öleli fel, az Ókeresztény Írók sorozatban már magyar nyelven is napvilágot látott Vanyó László professzor úr fordításában. Jelen kötet a püspök levelezését tartalmazza, amelynek darabjai egész életművét végigkísérik. Ám nemcsak az ő életére vonatkozóan szolgálnak információval, hanem a harmadik századi kereszténység talán legmozgalmasabb évtizedének viszonyaiba is betekintést nyújtanak: a kibontakozóban lévő egyházszervezet megoldásra váró problémái, a minden addiginál nagyobb keresztényüldözés jelentette kihívások éppúgy felbukkannak bennük, mint az egyház önértelmezésére és mindennapi gyakorlatára kiható komoly teológiai kérdések, amelyek máig ható érvényű megválaszolásához sokszor éppen Szent Cyprianus járult hozzá a legnagyobb mértékben.

Sorozat:
Ókeresztény Örökségünk 19.
Megjelenés:
2014
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
135 x 200 mm
Oldalszám:
496
Fogyasztói ár:
3 900 Ft
Megrendelés:
ITT

A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban


Szerző:
Györök Tibor
JEL_Beavato-szentsegek.jpg
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:
Jel Kiadó

Nüsszai Szent Gergely (334-395 k.) egy személyben kiváló teológus, filozófus, lelkipásztor, katekéta, misztikus és szerzetesek lelki vezetője. Szentségtanát éppen ez a sokoldalúsága teszi eredetivé. Összegzi, rendszerezi és elmélyíti az előző századok teológiai örökségét, olykor már a középkor szakramentum-felfogása felé egyengeti az utat. Posztmodern korunkban a nyugati kultúrkörben élő kereszténység az elfáradás jeleit mutatja, ami széttöredezett világképben, elbizonytalanodásban, a formák kiüresedésében érhető tetten. A kappadox atya szentégtani témákban is megmutatkozó egységes világszemlélete, a kezdetektől a végidőkig ívelő üdvtörténeti horizontja, optimizmusa, a másként gondolkodókkal párbeszédet kezdeményező és őket meggyőzni igyekvő érvelései, missziós lendülete, tudományos igényessége és őszinte áhítata ezért üdítőleg és inspirálóan hat a mai Olvasóra.

Sorozat:
Litteratura Patristica
Megjelenés:
2014
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
328
Fogyasztói ár:
2900 Ft
Megrendelés:
ITT
 
JEL HIstoria-Lausiaca

A sivatagi atyák történetei Lauszoszhoz


Alcím:
Historia Lausiaca
Szerző:
Palladiosz
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                          Tóth Vencel
Fordító:
Csizmár Oszkár
Kiadó:
Jel Kiadó

E könyv a IV. századi szerzetesi és egyházi életbe enged betekintést. A mű voltaképp egy mesterien megrajzolt portrésorozat. Közvetlen beszédstílusa mintegy megszólaltatja a szenteket, és tanítást ad a lelki életre vonatkozóan. Nem csupán a rövid tanító és helyenként szórakoztató történetek azok, amelyek értékessé teszik e kötetet, hanem azok az élethelyzetek és történelmi információk is, amelyek hiteles képet adnak a patrisztika aranykoráról. Mivel a legtöbb szentről csak e mű tudósít, egyedülálló forrása a történelem és a lelkiség kutatásának is.

Sorozat:
Ókeresztény Örökségünk 21.
Megjelenés:
2015
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
130 x 200 mm
Oldalszám:
240
Fogyasztói ár:
3 200 Ft
Megrendelés:
ITT