Beszédek Szent János evangéliumáról III.

Alcím:
LI–CXXIV. beszéd
Szerző:
Szent Ágoston
Fordító:
Révészné Bartók Gertrud
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston János evangéliumárólszóló klasszikus egzegetikai műve a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az őskeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre jelen korunkban is.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 13.
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
408
Fogyasztói ár:
3 300 Ft
Megrendelés:
ITT

Egeria útinaplója

Alcím:
Szentföldi zarándoklat a IV. századból

Fordító:
Ivancsó István
Kiadó:
Jel Kiadó 

Egeria útinaplója egy IV. századi szentföldi zarándoklat hiteles megörökítése. A szerző, galliai származású apátnő, kimeríthetetlen érdeklődéssel, fáradhatatlan lelkesedéssel és buzgósággal járja végig mindazokat a helyeket, amelyek az Ó- és az Újszövetség szent eseményeinek voltak tanúi. Zarándoklatát egyedül a vallásos cél, a szent helyek látása iránti vágyódás vezeti, a Sínai-hegytől a Jordán völgyén át Jeruzsálemig, ahol részt vesz a nagyböjti, nagyheti, húsvéti és pünkösdi szertartásokon, és ezekről is részletesen beszámol. Egész művéből érződik, hogy naplójában nem csupán a bejárt helyekről akar szólni, írását áthatja saját hite és az általa megismert emberek, keresztény közösségek hívő tanúságtétele.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 14.
Megjelenés:
2009
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
125 x 200 mm

Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

Isten a szeretet

Alcím:
Válogatás Szent Maximosz hitvalló műveiből
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                        Tóth Vencel 
Fordító:
Orosz Atanáz
Kiadó:
Jel Kiadó

A VII. századból szellemi óriásként kiemelkedő Maximosz hitvalló egyszerű szerzetes létére meghatározó módon hatott nemcsak a bizánci teológiára, hanem Damaszkuszi Szent Jánoson keresztül még a latin skolasztikára is. A VI. Egyetemes Zsinaton éppen az a császárváros szentesítette az erőszakosan elnémított hitvalló teológiáját, amely két évtizeddel azelőtt a halálba küldte őt. Ettől kezdve a bizánci szerzetesek és világiak egyaránt szívesen olvasgatták a legkülönbözőbb gyűjteményekbe is bekerült Maximosz-műveket. S még ha az újkor kezdetétől Nyugaton el is felejtették őt, a XX. század második felében több száz monográfia és tanulmány jelezte a lelki élet és teológia nagymesterének reneszánszát. A szeretet elsőségét hirdető hitvalló tanítása máig sem vesztett aktualitásából. A világmindenség és az átistenülő ember szintézisét előmozdító kozmikus liturgiája középpontjában a Krisztusban megtestesült isteni Logosz és szeretet áll. Nem véletlen, hogy a „szeretet tanítómestereként” tiszteljük.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 6.
Megjelenés:
2013.
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
336
Fogyasztói ár:
2 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Kortárs szentek, kortárs szentekről

Szerkesztő:
Vanyó László
Fordító:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet a szentek között tisztelt két egyházatya, Nazianzoszi Szent Gergely és Nüsszai Szent Gergely két-két hagiográfiai művét tartalmazza: az előbbinek az alexandriai püspök, Athanasziosz emléknapján mondott beszéde, és barátja, Nagy Szent Baszileiosz halála után írt, talán el sem mondott beszéde; Nüsszai Szent Gergelyé pedig a bátyja halála után mondott emlékbeszéde, és levele nővére, Makrina életéről és haláláról. E művek olyan kortörténeti dokumentumok, amelyek nemcsak szemtanúk, hanem családtagok és jó barátok beszámolóit egyaránt jelentik. Egyúttal teológiai és aszketikus programot is vázolnak, de olyat, amely a főpap és a hívő számára egyaránt azonos.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 7.
Megjelenés:
2003
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
214
Fogyasztói ár:
1 150 Ft
Megrendelés:
ITT

Krisztológiai és antropológiai kérdések az ókeresztény gondolkodásban

Alcím:
Fejezetek a patrisztika történetéből
Szerző:
Frenyó Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
146
Megrendelés:
ITT

 

Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája

Szerző:
Vanyó László
Szerkesztő:
D. Tóth Judit
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerzőt művének megírására a Nüsszai Szent Gergely iránti érdeklődés ösztönözte, melyet nemcsak történelmi szerepének és jelentőségének kell tulajdonítani, hanem teológiai gondolkodásmódja azon jellegzetességeinek is, melyek korszerűvé teszik tanulmányozását. Vanyó László oly módon kísérli meg az egyházatya antropológiai nézeteit ismertetni, hogy nem pusztán filozófiatörténeti vagy történeti szempontokat vesz alapul, hanem gondolatrendszerének központi témája, a krisztológiai dogmák és a feltámadás szempontjából, amely két téma Krisztusban összekapcsolódik. A kötet kiemelkedő erénye, hogy a szakirodalomban már lappangva meglévő, de eddig csak ’spirituális doctrinájára’ alkalmazott irányt mutatja meg az érdeklődő Olvasók számára. 

Sorozat:
Litteratura Patristica 3.
Megjelenés:
2010
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
296
Fogyasztói ár:
2 600 Ft
Megrendelés:
ITT