Az egyházatyák Bibliája és az ókeresztény exegézis módszere, története

Alcím:
Septuaginta, Diatesszaron, Vetus Latina, Vulgata
Szerkesztő:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv a Septuagintával, Diatesszaronnal, Vetus Latinával és a Vulgatával, valamint a fordítások mellett az ókori exegézis módszerével foglalkozik. Az Olvasót az Ószövetség és Újszövetség szövegeinek hatástörténetébe avatja be Vanyó László professzor a fordítások és az azokra épülő exgetikai, teológiai munka, homiletikus anyag segítségével. A szerző szándéka, hogy segítséget nyújtson az egyházatyák exegetikei, dogmatikus, spirituális tartalmú műveinek több szempontú megközelítéséhez, illetve közelebb hozza Olvasóját a fordítás és értelmezés sajátos kapcsolatának megértéséhez.

Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
328
Fogyasztói ár:
1 980 Ft
Megrendelés:
ITT

Az ókeresztény egyház irodalma I.

Alcím:
Az első három század
Szerző:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

Vanyó László professzor több kiadást megért, majd átdolgozott könyve az ókeresztény egyház irodalmának történetébe vezeti be olvasóját. Túllépve a caesareai püspök, Euszebiosz, alapeszméjén, mely szerint az egyház története azonos az evangélium küzdelmeinek és győzelmének történetével, vagyis az egyháztörténelem egyfajta szellemi csataként szorosan összekapcsolódik az irodalomtörténettel, Vanyó László az igazság történetiségét hangsúlyozza, anélkül, hogy ezzel relativizálná az evangélium igazságát. Az ókeresztény egyház feladata szerinte nem más volt, mint fenntartani „a folytonosságot a történelmi, bibliai Izrael – nem a zsidóság! – és Isten új népe, a keresztények között, miközben rá kellett mutatni a különbségre is”, majd túllépve a zsidó világ határain, szembe kellett nézni a pogányság kihívásaival, eszmei áramlataival, ugyanakkor pogány környezetben újrafogalmazni, a felszínesség tüneteitől mentesíteni és elmélyíteni a keresztény hit alapjait, oly módon, hogy az a jövő, a jelen egyháza számára is útmutató legyen.

Megjelenés:
2013. (hatodik kiadás)
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
148 x 205 mm
Oldalszám:
448
Fogyasztói ár:
3 200 Ft
Megrendelés:
ITT

Az ókeresztény egyház irodalma II.

Oker egyhaz irodalma2 Borito

Alcím:
A 4–8. század
Szerkesztő:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

Vanyó László professzor több kiadást megért, majd átdolgozott könyve az ókeresztény egyház irodalmának történetébe vezeti be olvasóját. Túllépve a caesareai püspök, Euszebiosz, alapeszméjén, mely szerint az egyház története azonos az evangélium küzdelmeinek és győzelmének történetével, vagyis az egyháztörténelem egyfajta szellemi csataként szorosan összekapcsolódik az irodalomtörténettel, Vanyó László az igazság történetiségét hangsúlyozza, anélkül, hogy ezzel relativizálná az evangélium igazságát. Az ókeresztény egyház feladata szerinte nem más volt, mint fenntartani „a folytonosságot a történelmi, bibliai Izrael – nem a zsidóság! – és Isten új népe, a keresztények között, miközben rá kellett mutatni a különbségre is”, majd túllépve a zsidó világ határain, szembe kellett nézni a pogányság kihívásaival, eszmei áramlataival, ugyanakkor pogány környezetben újrafogalmazni, a felszínesség tüneteitől mentesíteni és elmélyíteni a keresztény hit alapjait, oly módon, hogy az a jövő, a jelen egyháza számára is útmutató legyen.

Megjelenés:
2017 (hatodik kiadás)
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
460
Fogyasztói ár:
3900 Ft
Megrendelés:
ITT

 

Az ókeresztény művészet szimbólumai

Szerző:
Vanyó László

Kiadó:
Jel Kiadó 

A könyv az ókeresztény kor művészettörténetének kiváló összefoglalása. Először 1988-ban jelent meg. A szerző a 4. század utáni keresztény képzőművészet, valamint a katekézis, a liturgikus szövegek és az egyházatyák beszédei közötti összefüggéseket mutatja be az 1988-as kiadás óta napvilágra került kutatási eredmények tükrében. Megismerhetjük a bazilikák falain máig élő ikonográfiai megoldások katakombális emlékeit, a keresztény szimbólumok mélységeit, az imperiális ikonográfia és az eszkatologikus motívumok egymáshoz való viszonyát. Az Olvasó nem a szimbólumok pszichológiai elemzését és értékelését, ’hasznosítását' kapja, hanem az ókeresztény művészet szimbólumainak genezisét. Az átdolgozás eredményeként nagyobb szerepet kaptak a kötetben a 4–5. századi műalkotások, az azok hátterét értelmező patrisztikus írások. A könyv nemcsak az ókeresztény művészet, hanem az egyház mai liturgiájának jobb megértését is segíti.

Megjelenés:
2010 (Negyedik, javított kiadás)
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
360
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
2 900 Ft
Megrendelés:
ITT

 

Beszédek Szent János evangéliumáról I.

Alcím:
I–XXX. beszéd
Szerző:
Szent Ágoston
Fordító:
Révészné Bartók Gertrud
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston János evangéliumárólszóló klasszikus egzegetikai műve a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az őskeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre jelen korunkban is.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 11.
Megjelenés:
2008
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
392
Fogyasztói ár:
3 900 Ft
Megrendelés:
ITT

Beszédek Szent János evangéliumáról II.

Alcím:
XXXI–L. beszéd
Szerző:
Szent Ágoston
Fordító:
Révészné Bartók Gertrud
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston János evangéliumárólszóló klasszikus egzegetikai műve a latin nyelven írt egyetlen és legmonumentálisabb magyarázat a negyedik evangéliumhoz. Az egyházatya versről versre magyarázza az evangéliumot. A kommentárnak az ad egyedülálló jelentőséget, hogy az a Szent Ágoston hagyta ránk, aki az őskeresztény kor egyik legnagyobb szelleme, ezért is tarthat számot érdeklődésre jelen korunkban is.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 12.
Megjelenés:
2010
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
248
Fogyasztói ár:
2 300 Ft
Megrendelés:
ITT