Zsoltármagyarázatok – I. kötet

JEL Zsoltarok1

Alcím:
1-33. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
372
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

Zsoltármagyarázatok – II. kötet

Zsoltarok 2

Alcím:
34-53. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
396
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

A III–IV. század szentjei

 

Szerkesztő:
Vanyó László 
Fordító:
Csizmár Oszkár, Győrffy Andrea, Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó 

A kötet a hagiográfiai irodalom első alkotásai, a vértanúakták és szenvedéstörténetek, valamint az egy-egy szent életét megörökítő „vita"-k közül válogat az egyházatyák korából.  Sajátos nézőpontból tárul az Olvasó elé Szent Cyprianus, Szent Antal, Szent Márton, Szent Ambrus és Szent Ágoston élete, mely példaképként állt már a korai keresztények előtt is. Azon túl, hogy az életrajzok segítségével jobban megérthetjük a korabeli kereszténység életszentségről, szerzetesi eszményről vagy a közéleti feladatokról alkotott gondolkodásmódját, a könyv kiváló elmélkedési anyagot kínál a ma embere számára is.
 
Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 5.
Megjelenés:
1999
Kötés:

Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

A kötelességekről; A bűnbánatról

Szerző:
Szent Ambrus
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz
Fordító:
Tóth Vencel OFM, Meggyes Ede, Hrotkó Géza
Kiadó:
Jel Kiadó
 
Szent Ambrus az első olyan egyházatya, aki kifejezetten erkölcsi problémáknak külön könyveket szentelt. Cicero „De officiis" című könyve alapján írta meg „De officiis ministrorum" (A kötelességekről) című művét, mely a nyugati kereszténységben az első, teljesen az erkölcsi életet taglaló munka lett. A „De poenitentia" (A bűnbánatról) című írásában pedig a keresztény erkölcs nélkülözhetetlen elemét mutatja be tudományos alapossággal és érzékeny lelkülettel.
 
Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI FORRÁSOK 2./ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 9.
Megjelenés:
2005
Kötés:
Keménytáblás
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

A szent öregek könyve

Alcím:
A szerzetes atyák mondásainak ábécé-sorrendes gyűjteménye
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László,
                           Tóth Vencel
Fordító:
Baán István
Kiadó:
Jel Kiadó

A 'Mit tegyek, hogy üdvözüljek?' (ApCsel 16,30) alapvető kérdése számtalan alkalommal és formában hangzott már el azoktól, akik rájöttek, hogy életük célját nem találhatják meg a hétköznapi életben, és szorgosan kerestek-kutattak valakit, aki végre hiteles választ tud adni erre a lényegbevágó mondatra. A vértanúk korának letűntével a pusztába visszavonuló remeték, szerzetesek életmódja nyújtott biztosítékot arra, hogy az imádságban és önmegtagadásban szerzett tapasztalatuk mások számára is támaszul szolgálhat. Ezért keresték fel őket, akik tanítványaikul akartak szegődni, vagy akik a világi életben nem találtak eléggé szilárd fogódzópontot lelki életük fejlesztéséhez. Nem hosszú fejtegetéseket vártak tőlük, hanem egy-egy frappáns mondatot, „igét”, amely egyetlen, könnyen megjegyezhető gondolatba sűrítette a remete spirituális tapasztalatát. A szent öregek könyve ezek élménygazdag gyűjteménye.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 15.
Megjelenés:
2010
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
408
Fogyasztói ár:
3 700 Ft 
Megrendelés:
ITT

A Szentlélekről

Szerző:
Vak Didümosz
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László 
Fordító:
Csizmár Oszkár
Kiadó:
Jel Kiadó

Vak Didümosz művének jelentősége abban áll, hogy az első olyan rendszerezett értekezés a Szentlélek istenségéről, amely tárgyilagossága és alapossága révén máig nem veszített semmit aktualitásából. Érdeme, hogy a szentírási bizonyítékokat azok kontextusával együtt tárgyalja, a filológiai és egzegetikai elveket következetesen alkalmazza, és nem enged sehol a túlzó allegorizálásnak - mindezt teszi az Egyház hitvallásának és a Szentírás egészének együttlátásával. Ez az eljárás nemcsak a túlzó filológiai boncolgatások zsákutcáitól óvja meg őt, hanem a divatos, ám olykor kórosan meddő irodalomkritikai fejtegetésektől, de az allegorizmus túlkapásaitól is. A kiváló biblikus, filológus, egzegéta és hittudós a Szentháromság hitében olvassa az egy egészet képező Ó- és Újszövetséget – messze túlhaladva kora egyházi íróit a biblikus szövegek pontos és következetes elemzésében. A biblikus szövegkörnyezethez való hűség mind a mai napig aktuálissá teszi művét, különösen azok számára, akik többet szeretnének tudni a Szentlélekről, de időszerű és sok fontos információt tartalmaz azon csoportosulások számára is, akik lelkiségüket a Szentlélekhez kötik.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 
Megjelenés:
2012
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
130 x 205 mm
Oldalszám:
240
Fogyasztói ár:
2 100 Ft
Megrendelés:
ITT