Mi a fenomenológia?

Mi a fenomenológia

Alcím:
Szöveggyűjtemény a realista fenomenológiához
Szerző:
Sárkány Péter, Szalay Mátyás
Fordító:
Szalay Mátyás 
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötetben olvasható tanulmányok a fenomenológia terebélyes fájának gyümölcseiből nyújtanak kóstolót az Olvasónak. A fenomenológiának nevezett filozófiai iskolatörténeti értelemben Edmund Husserl nevéhez kapcsolódik, akit a filozófia helyes és célravezető módszerének kérdése foglalkoztatott. A fenomenológia vallásfilozófiai irányba történő elmélyítése azonban a realista fenomenológia köré formálódó lelkes, majd később a mesterrel szemben kritikus tanítványoknak köszönhető. A kötetben szereplő művek szerzői - különösen az ismeretelméleti és módszertani elképzelések vallásfilozófiai alkalmazása révén - jelentős módon járultak hozzá ahhoz, hogy a fenomenológia mint új és szigorúan tudományos módszertan, filozófiai beállítottság, utat találjon az örök bölcselethez.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Edit Stein: Husserl fenomenológiája és Aquinói Szent Tamás filozófiája.
Egy összehasonlítási kísérlet
Adolf Reinach: Mi a fenomenológia?
Dietrich von Hildebrand: Mi a filozófia? (Részlet)
Szalay Mátyás: A fenomenológiai beállítódás  

Sorozat:
PAIDEIA KÖNYVEK 1.
Megjelenés:
2009
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
168
Fogyasztói ár:
1 400 Ft
Megrendelés:
ITT

 

 

Örök filozófia

Örök filozófia

Alcím:
Törvény és szabadság a szellemtörténetben
Szerző:
Schwarz, Balduin        
Szerkesztő:
Szalay Mátyás 
Fordító:
Szalay Mátyás 
Kiadó:
Jel Kiadó

Balduin Schwarz, a fenomenológiai mozgalom méltatlanul elfeledett, kitűnő képviselője a jelenkori filozófia válságát elemzi. Meglátása szerint ezt a történelmi tudatosulás folyamata hívta életre; ez bénítja meg a megismerés erejét és ez töri meg lendületét. Schwarz részletesen elemzi azt a két, egymással párhuzamos mozgást, amelynek hatására kibontakoznak az egymásra következő filozofémák. Míg a philosophia perennis a változatlanságot képviseli, addig a másik, az autonóm rendszerfilozófia a törvényszerű változás tényét hirdeti. Úgy próbálja megragadni e kétféle válasz sajátosságait, hogy felidézi, „milyennek látják az embert és viselkedését életének nagy válságaiban. Az elégtelen válasz két formája a mulasztás, mely görcsösen rettegve bezárkózik, s a kapkodás, mely anélkül, hogy tudná, mit tesz, eltékozolja az értékeset; ezekből nőtt ki az utóbbi évszázadok két olyannyira ellentétes filozófiája.” A szerző nem elégszik meg e törvényszerűségek részletes bemutatásával, igyekszik kiutat mutatni a válságból. „A következmények feldolgozásának egy olyan szellemből kell kiindulnia, amely az ordót: nem egy új, hanem az örök ordót hordja magában.” Schwarz szerint egy sajátosan értelmezett fenomenológiai módszer a legalkalmasabb arra, hogy ilyen szellemben újítsa meg az örök filozófiát, a philosophia perennist.

Sorozat:
Paideia Könyvek
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
160
Fogyasztói ár:
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT

 

 

Szociálpedagógiai elméletek

Szocialped borito eleje

Szerző:
Sárkány Péter       
Szerkesztő:
Sárkány Péter
Kiadó:
Jel Kiadó

Ez a kis kötet a szociálpedagógia német nyelvű elméleteibe kínál betekintést. Elsősorban szociálpedagógiai tanulmányokat folytató hallgatók és a segítő foglalkozások elméleti kérdései iránt érdeklődő olvasók figyelmére számíthat.

Sorozat:
Paideia Könyvek
Megjelenés:
2011
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
128
Fogyasztói ár:
1 400 Ft
Megrendelés:
ITT

 

 

Birkenwaldi szinkronizáció


Szerző:
Frankl, Viktor, E.
Birkenwald
Szerkesztő:
Bakos Gergely OSB, Sárkány Péter
Kiadó:
Jel Kiadó

Frankl drámája egyike a szerző azon szövegeinek, amelyekben saját maga számára (is) megkísérli földolgozni a fogság megrázó s embert próbáló élményeit. Nyilvánvalóan, ha nem is volt mindenki koncentrációs táborban, az elmúlt évszázad borzalmas eseményei – két világháború, fogoly- és menekülttáborok, véres forradalmak és diktatúrák, megtorlások, „kitelepítések”, népirtások – szomorú módon szinte minden emberi közösségben időszerűvé teszik e közelmúlt értelmének kérdését. Ha az „Auschwitz” név jelképesen magába foglalhatja mindezen borzalmas eseményeket és emberi szenvedéseket, akkor mindezek földolgozása, azaz értelmének, továbbvivő jelentésének megtalálása aligha kerülheti el, hogy szembesüljön Frankl munkásságával, az értelem megtalálásával a legnagyobb szenvedések közepette is, mégpedig annak kézzelfogható élményszerűségében, amint az a „…mégis mondj igent az életre!” című műben s a „Birkenwaldi szinkronizáció” most magyarra fordított szövegében megjelenik.

Sorozat:
Paideia Könyvek
Megjelenés:
2015
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
160
Fogyasztói ár:
1400 Ft
Megrendelés:
ITT