Művészet és szakralitás

Alcím:
Keresztény művészek a Magyar Katolikus Rádióban
Szerző:
Dvorszky Hedvig
Szerkesztő:
Fülöp Zsuzsanna 
Kiadó:
Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió

A Magyar Katolikus Rádió kulturális szerkesztősége merész elgondolással képzőművészeti műsorsorozatot indított 2004-ben, amelyeket interjúk formájában élvezhettek a hallgatók. Képzőművészet a rádióban – nem mindennapi vállalkozás. A riporter, Dvorszky Hedvig művészettörténész interjúsorozatából készült kötetnyi anyag ismert és kevésbé ismert művészek vallomásaiból válogat, akik életük meghatározó eseményeinek fonalán haladva fogalmazzák meg művészi hitvallásukat, sikereiket, kudarcaikat, jövendő terveiket. Az indító ötletből többféle műsor – többféle interjú – kerekedett ki, a kötetbe rendezett két fő vonulatot a Műtermi meditációk és a Művészklub műsorok anyagai adják.

Sorozat:
MEGŐRZÖTT HANGOK 4.
Megjelenés:
2007
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
135 x 200 mm
Oldalszám:
344
Illusztráció:
színes és fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
2 900 Ft
Megrendelés:
ITT

Kenyér és Bor

Alcím:
Összegyűjtött versek
Szerző:
Csanád Béla
Kiadó:
Jel Kiadó

Csanád Béla első verseit, írásait – Sík Sándor biztatására – 1947-től publikálta a katolikus sajtóban (Jelenkor, Kortárs, Új Írás). Műfordítói munkássága is jelentős: a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, s az ókeresztény költők (Szent Ambrus, Prudentius és Sedulius) kiváló fordítója volt. A modern szerzők közül leginkább Rilke, Hermann Hesse, Thomas Merton, valamint néhány afrikai költő verseit ültette át magyarra. Első önálló verseskötete 1963-ban jelent meg, melyet további öt követett. E kötet az önálló és gyűjteményes kötetekben, lapokban, folyóiratokban megjelent, s költői hagyatékában fellelt verseinek legteljesebb foglalatát tárja az Olvasó elé.

Megjelenés:
2002
Kötés:
keménytáblás
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
388
Fogyasztói ár:
véglegesen elfogyott

 

Az ókeresztény művészet szimbólumai

Szerző:
Vanyó László

Kiadó:
Jel Kiadó 

A könyv az ókeresztény kor művészettörténetének kiváló összefoglalása. Először 1988-ban jelent meg. A szerző a 4. század utáni keresztény képzőművészet, valamint a katekézis, a liturgikus szövegek és az egyházatyák beszédei közötti összefüggéseket mutatja be az 1988-as kiadás óta napvilágra került kutatási eredmények tükrében. Megismerhetjük a bazilikák falain máig élő ikonográfiai megoldások katakombális emlékeit, a keresztény szimbólumok mélységeit, az imperiális ikonográfia és az eszkatologikus motívumok egymáshoz való viszonyát. Az Olvasó nem a szimbólumok pszichológiai elemzését és értékelését, ’hasznosítását' kapja, hanem az ókeresztény művészet szimbólumainak genezisét. Az átdolgozás eredményeként nagyobb szerepet kaptak a kötetben a 4–5. századi műalkotások, az azok hátterét értelmező patrisztikus írások. A könyv nemcsak az ókeresztény művészet, hanem az egyház mai liturgiájának jobb megértését is segíti.

Megjelenés:
2010 (Negyedik, javított kiadás)
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
360
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
2 900 Ft
Megrendelés:
ITT

 

Művész-világ

Alcím:
Válogatás Jálics Kinga riportjaiból
Szerző:
Jálics Kinga
Kiadó:
Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió

A Megőrzött hangok sorozat 10. kötete rádiós beszélgetéseket tartalmaz a magyar művészet legendás alakjaival. Interjúalanyai színpadról, filmekből, hangversenypódiumról ismert előadóművészek. A kötet nem irodalmi műalkotásokat tartalmaz, s komoly szakmai fejtegetés is csak ritkán található benne. Annál több őszinte szó, közvetlen légkörű, önfeledt mesélés. Kedves emlékek visszaidézése, pillanatnyi hangulatok természetes megnyilvánulásai.
A kiadvány CD mellékletén az interjúk egy-egy rövid részlete, művészeink néhány percnyi vallomása hallható.

A kötetben megszólaltatott művészek:
KISS MARI és DUNAI TAMÁS;
SCHUBERT ÉVA és PÁSZTOR ERZSI;
SZOKOLAY SÁNDOR;
LÁZÁR ERVIN;
BÉKÉS ITALA;
KOMLÓS JUCI;
PONGOR ILDIKÓ;
CZIGÁNY GYÖRGY;
MÁTHÉ ERZSI;
BEREK KATI;
TÖRŐCSIK MARI;
AVAR ISTVÁN;
VUKÁN GYÖRGY;
KUBIK ANNA;
RAGÁLYI ELEMÉR;
THÉSZ GABRIELLA;
TIMÁR BÖSKE;
BODROGI GYULA;
BENKÓ SÁNDOR;
KOCSIS ZOLTÁN;
HAMAR DÁNIEL.

Sorozat:
MEGŐRZÖTT HANGOK 10
Megjelenés:
2009
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
288
Illusztráció:
CD lemez melléklet

Megrendelés:
Véglegesen elfogyott

Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században

 

Szerző:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó Vanyo katekezis

A 2003-ban útjára indított Litteratura Patristica sorozat második köteteként megjelentetett monográfiában a szerző benső összefüggéseiben és egymásra hatásában mutatja be a 3–4. század egyházi tanítását (katekézisét), képzőművészetét (ikonográfiáját) és költészetét. Megismerhetjük az első századok liturgiájának kialakulását, a keresztény szimbólumok mélységeit és az ókori egyház inkulturációs törekvéseit, vagyis a pogány kultúra megszentelését. Mindeközben megírása idejéig a kötet felvonultatja a témában megjelent legfontosabb szakirodalmat, és a jelentősebbekre részletesen is reflektál.
 
Sorozat:
Litteratura Patristica 2.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
316
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT