A liturgia teológiája

Szerző:
Dolhai Lajos
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv a liturgia mélyebb megértésére kívánja vezetni Olvasóját. Az etimológiai és szakmeghatározás után rámutat, hogy az Egyházban a megtestesülés és a megváltás műve folytatódik a liturgiában, amely nem pusztán az Egyház tevékenysége, illetve emberi mű, hanem a Szentháromság műve. Ezért kiemelten foglalkozik az Atya, a Fiú és a Szentlélek jelenlétével a liturgiában, illetve a szentség-kiszolgáltatások teológiai alapjaival. A kötet jelentősége, hogy rávilágít: az Egyház imádságaiban az Egyház hite tükröződik, ezért a liturgiában szereplő könyörgések és imák tanbeli és lelki életet tápláló kincsek is egyben.

Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
368
Fogyasztói ár:
1 820 Ft 
Megrendelés:
Nem kapható

 

A szentelési szertartások

Alcím:
A diakónus, a pap és a püspök szentelési szertartása és magyarázata
Szerző:
Dolhai Lajos
Kiadó:
Jel Kiadó

A II. Vatikáni Zsinat Liturgikus konstitúciójának szellemében az Egyház a zsinatot követő időszakban sorra megújította a szentségkiszolgáltatás addigi formáit. II. János Pál pápa rendelte el Ritus ordinatum kezdetű dekrétumával az ordinációk szertartáskönyvének kiadását. A javított szertartáskönyvben sok változtatás van a zsinat utáni első kiadáshoz (1968. VI. 19.) viszonyítva. A változtatás nyilvánvaló oka az, hogy a megújított és végleges szertartásban Egyházunk Tanítóhivatala jobban kifejezésre akarta juttatni a II. Vatikánum tanítását az egyházi rend szentségéről és az ordo három fokozatának egymáshoz való viszonyáról. Ezeket az újdonságokat mutatja be a szerző, miközben teljes terjedelmében közli a szertartás szövegeit, továbbá ezekhez liturgikus magyarázatokat is ad.


Megjelenés:
2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
152
Fogyasztói ár:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető
 

 

A szentségekről; A misztériumokról

 

Szerző:
Szent Ambrus
Szekesztő:
Vanyó László 
Fordító:
Kühár Flóris, Rochlitz Bernadett
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv Szent Ambrus „De sacramentis"  és „De mysteriis" c. műveinek újrafodítása. A kiadás jelentősége abban áll, hogy liturgiatörténetileg két fontos forrást közöl, mivel részletes felvilágosítást adnak a húsvéti beavatási ünnep lefolyásáról és az egyes rítusok értelmezéséről, ezenkívül különösen nagy dogmatörténeti értékük van.

Sorozat:
ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 8.
Megjelenés:
2005 (második, javított kiadás)
Kötés:

Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

A szentségi üdvrend összefüggései

Szerző:
Dolhai Lajos
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző e művében az Egyház szentségeit nem önmagukban tárgyalja, hanem mindig valamilyen sajátos szempontból és valamilyen konkrét összefüggésben, az Olvasók figyelmét a szentségi üdvrend benső, lényegi összefüggéseire irányítva. Maga az elnevezés is arra utal, hogy a szentségek nem egymástól független, önálló kegyelmi eszközök. Az Egyház legújabb katekizmusa kijelenti, hogy a szentségek szerves egészet alkotnak, melyben minden szentségnek megvan a maga életfontosságú saját helye. Éppen ezért a teológusok mindig hangsúlyozták, hogy a hét szentség egymástól kölcsönösen függő jól rendezett szentségi világrendet alkot.

Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
165 x 235
Oldalszám:
250
Fogyasztói ár:
2 400 Ft
Megrendelés:
ITT

 

Keresztelési emlékkönyv

Szerkesztő:
Patyi Beáta
Kiadó:
Jel Kiadó
 
Sok szülő felelősségteljesen megkeresztelteti gyermekét, tudván, hogy a keresztség nemcsak hagyomány, vallási szertartás, hanem egész életre szóló döntés, a Krisztushoz tartozás jele. Mások csak bizonytalanul sejtik ezt. E keresztelési emlékalbum a megkeresztelt gyermekek számára készült, ugyanakkor segítséget kíván nyújtani a szülőknek, hogy eligazodhassanak a keresztelés kérdésében. A könyv első része rövid összefoglalást ad a szentség lényegéről, a keresztelési szertartásról, a második rész a gyermek szentségfelvételének megörökítéséhez ad segítséget, a visszapillantó révén pedig felidézhetők születésének és fejlődésének állomásai. Nemcsak a gyermek élményei elmélyítéséhez, hanem önismeretének, önértékelélésének fejlesztéséhez is hozzá kíván járulni az album, melyet az őt körülvevő gondoskodó szeretet tölt meg igazi tartalommal.

Megjelenés:
2012
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött, műbőr borítással, aranyozott nyomással
Méret:
290 x 200 mm
Oldalszám:
38
Illusztráció:
38 oldalon színes
Fogyasztói ár:
2 900 Ft
Megrendelés:
ITT

Új éneket az Úrnak!

Alcím:
Krisztushit és liturgia korunkban
Szerző:
Joseph Ratzinger (XVI. Benedek pápa)
Fordító:
Tóth Vencel OFM
Kiadó:
Jel Kiadó

A liturgia ünneplése körül való buzgólkodások nem merülhetnek ki kizárólag az istentisztelet korszerű formáira irányuló kutatásban, hanem mélyebbre kell ásni, ugyanis a liturgikus ünneplésre irányuló kutatás nem tisztán pragmatikus kérdés, hanem nagyon mély teológiai mondanivalót foglal magában: A liturgia az Istentől teremtett embernek és a világnak megértéséről, az embernek Krisztushoz, az Egyházhoz és saját magához való viszonyáról szól. XVI. Benedek pápának bíboros korában írt könyve az istentisztelet teológiájának alapjait tárja elénk, az istentisztelet valóságát illető meggondolások krisztológiai perspektíváját nyitja meg, valamint behatóan és útmutató módon fejti ki a liturgia gyakorlatát.

Megjelenés:
2015 (második kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
204
Fogyasztói ár:
1 850 Ft 
Megrendelés:
ITT