LITTERATURA PATRISTICA2018-06-09T11:52:01+00:00

A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban

Szerző:

Györök Tibor

Szerkesztő:

Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László

Kiadó:

Jel Kiadó

Nüsszai Szent Gergely (334-395 k.) egy személyben kiváló teológus, filozófus, lelkipásztor, katekéta, misztikus és szerzetesek lelki vezetője. Szentségtanát éppen ez a sokoldalúsága teszi eredetivé. Összegzi, rendszerezi és elmélyíti az előző századok teológiai örökségét, olykor már a középkor szakramentum-felfogása felé egyengeti az utat. Posztmodern korunkban a nyugati kultúrkörben élő kereszténység az elfáradás jeleit mutatja, ami széttöredezett világképben, elbizonytalanodásban, a formák kiüresedésében érhető tetten. A kappadox atya szentégtani témákban is megmutatkozó egységes világszemlélete, a kezdetektől a végidőkig ívelő üdvtörténeti horizontja, optimizmusa, a másként gondolkodókkal párbeszédet kezdeményező és őket meggyőzni igyekvő érvelései, missziós lendülete, tudományos igényessége és őszinte áhítata ezért üdítőleg és inspirálóan hat a mai Olvasóra.

Sorozat:

Litteratura Patristica

Megjelenés:

2014

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

328

Fogyasztói ár:

2900 Ft

Megrendelés:

ITT

A Jézus Krisztus-jelenség a gnosztikus irodalomban

Szerző:

Ladocsi Gáspár

Szerkesztő:
 Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:

Jel Kiadó

Az egyházatyák korában és a középkorban egyaránt vallották, hogy a gnoszticizmus volt az a szellemi áramlat a katolikus egyház életében, amely a keresztény tanítás tisztaságát be akarta szennyezni, és ezzel elindítója lett minden szakadásnak. A nagyegyház a gnoszticizmus beszüremkedéseinek radikálisan ellenállt, mivel annak lényegét a krisztusi „örökség”-től idegennek tartotta. A gnosztikus mesterek a nagyegyház örökségét, az apostoli hagyományt saját eszmevilágukban feldolgozták, így tartalmát szétszaggatták és kilúgozták, lényegében meghamisították; a tömegeknek hirdetendő egyetemes érvényű isteni kinyilatkoztatás helyett a kisszámú kiválasztottaknak, az intellektuális igényű elitnek ígérték és biztosították az üdvösséget adó tudás (=gnózis) ismeretét. A könyv témája különösen aktuális ma a gnosztikus eszmékből táplálkozó New Age mozgalomnak a terjedésekor.

Sorozat:

Litteratura Patristica 1.

Megjelenés:

2004

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 200 mm

Oldalszám:

138

Megrendelés:

Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

Antiokhiai katekézis a II. század végén

Alcím:

Theophilosz püspök munkássága

Szerző:

Perendy László

Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László
Kiadó:

Jel Kiadó

Patrológiai kézikönyvek a II. századi görög apologéták között szokták tárgyalni a szíriai Antiokhia hatodik püspökének, Theophilosznak a munkásságát. Sajátos jelentőségét már az a tény is mutatja, hogy ő az első püspök, akitől fennmaradt apologetikai mű. A birtokunkban levő három könyv az Autolükoszhoz címet viseli. A címzett tehát nem egy uralkodó, akitől méltányosabb bánásmódot lehetne kieszközölni a keresztények ellen indított büntetőperekben. A megszólított személy egy művelt és műveltségére büszke pogány, aki felkéri a püspököt, hogy mutassa meg neki a keresztények Istenét. Hiszen a többi isten valóban látható; ha a keresztényeké is elismertségre törekszik, valamilyen formában meg kell nyilvánulnia. A korábbi apologéták nyomain haladva Theophilosz arra törekszik, hogy ebből a hozzáállásból kiindulva beláttassa Autolükosszal és minden érdeklődő pogánnyal: a keresztények Istene lélek, aki csak a lélek szemével látható. A lélek szeme azonban csak akkor lát, ha a lélek megtisztul, és így alkalmassá válik a lelki dolgok meglátására. Az egyetlen, igaz Isten nem jeleníthető meg kőből vagy fából faragott szobor formájában.

Sorozat:

Litteratura Patristica

Megjelenés:

2012

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

624

Fogyasztói ár:

3 200 Ft

Megrendelés:

ITT

Az ókeresztény egyház liturgiája

Szerző:

Dolhai Lajos

Szerkesztő:

Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz, Perendy László

Kiadó:

Jel Kiadó

Az egyházban a szentségi élet kialakulását elég későn követte a teológiai reflexió. Az egyházatyák liturgikus jellegű írásai arról tanúskodnak, hogy már a kezdeti időben is tisztában voltak azzal, hogy az Egyházban nem minden liturgikus cselekmény egyformán fontos. A legfontosabbnak a kereszténységbe bevezető szentségeket tartották. A liturgikus szövegek és az egyházatyák írásai tanúsítják, hogy a többi szentség kiszolgáltatása is – bár másféle formában –, élő gyakorlat volt az első évezredben is. Csak a XII. században született meg az általános szentségtan és a szentségek hagyományos definíciója. Sajnálatos módon a skolasztikus teológiával kezdődően a szentségekről szóló tanítás kikerült természetes közegéből, a liturgikus összefüggésekből, s évszázadokon keresztül csak a fogalmi gondolkodás módszerével határozták meg a szentségek szentségek lényegét. A szentségek liturgikus vonatkozásait pedig csak a liturgika tárgyalta.
A Katolikus Egyház Katekizmusa (1992) példaszerűen mutatja számunkra, hogy a jövőben meg kell szüntetni a liturgika és az elméleti szentségtan merev szétválasztását. Ebből a szempontból is tanulságos és mérvadó szá­munkra az egyházatyák módszere, akik müsztagógikus katekézisükben (vö. Szent Ambrus, Jeruzsálemi Szent Kürillosz) szinte mindig a szentségi jelből indultak ki.

Sorozat:

Litteratura Patristica

Megjelenés:

2018

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

208

Fogyasztói ár:

2100 Ft

Megrendelés:

ITT

Katekézis, költészet és ikonográfia a 4. században

Szerző:

Vanyó László

Kiadó:

Jel Kiadó

A 2003-ban útjára indított Litteratura Patristica sorozat második köteteként megjelentetett monográfiában a szerző benső összefüggéseiben és egymásra hatásában mutatja be a 3–4. század egyházi tanítását (katekézisét), képzőművészetét (ikonográfiáját) és költészetét. Megismerhetjük az első századok liturgiájának kialakulását, a keresztény szimbólumok mélységeit és az ókori egyház inkulturációs törekvéseit, vagyis a pogány kultúra megszentelését. Mindeközben megírása idejéig a kötet felvonultatja a témában megjelent legfontosabb szakirodalmat, és a jelentősebbekre részletesen is reflektál.
Sorozat:

Litteratura Patristica 2.

Megjelenés:

2004

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 200 mm

Oldalszám:

316

Fogyasztói ár:

1 800 Ft

Megrendelés:

ITT

Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája

Szerző:

Vanyó László

Szerkesztő:
D. Tóth Judit
Kiadó:

Jel Kiadó

A szerzőt művének megírására a Nüsszai Szent Gergely iránti érdeklődés ösztönözte, melyet nemcsak történelmi szerepének és jelentőségének kell tulajdonítani, hanem teológiai gondolkodásmódja azon jellegzetességeinek is, melyek korszerűvé teszik tanulmányozását. Vanyó László oly módon kísérli meg az egyházatya antropológiai nézeteit ismertetni, hogy nem pusztán filozófiatörténeti vagy történeti szempontokat vesz alapul, hanem gondolatrendszerének központi témája, a krisztológiai dogmák és a feltámadás szempontjából, amely két téma Krisztusban összekapcsolódik. A kötet kiemelkedő erénye, hogy a szakirodalomban már lappangva meglévő, de eddig csak ’spirituális doctrinájára’ alkalmazott irányt mutatja meg az érdeklődő Olvasók számára.

Sorozat:

Litteratura Patristica 3.

Megjelenés:

2010

Kötés:

keménytáblás, cérnafűzött

Méret:

142 x 200 mm

Oldalszám:

296

Fogyasztói ár:

2 600 Ft

Megrendelés:

ITT

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás