A hét bűnbánati zsoltár magyarázata

JEL Bunbanati zsoltarok

Szerző:
Szent Ágoston
Fordító:            Diós István

Kiadó:
Jel Kiadó
 
Szent Ágoston a bűnbánatnak is nagy mestere. A 6. és 31. zsoltárhoz papként írott magyarázatot fűzött. A 37. zsoltártól homília formában szólt a bűnbánati zsoltárokról saját élete tapasztalatára is emlékezve, és buzdítva mindenkit az őszinte bánatra.

Sorozat:
Keresztény Lelkiség Könyvtára
Megjelenés:
2016
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110x180
Oldalszám:
180
Fogyasztói ár:
2100 Ft 
Megrendelés:
ITT

A lélek sötét éjszakája Keresztes Szent Jánosnál

Szerző:
Körner, Reinhard OCD          
Fordító:
Hernádyné Szemere Rita
Kiadó:
Jel Kiadó

A keresztény élet legvilágítóbb példaképeinek is, akiket szenteknek nevezünk – egyikük Keresztes Szent János volt –, meg kellett tapasztalniuk a lélek sötétségét. Ők is ismerték – mint mindenki más – a fájdalmat és az elhagyatottságot, az elnyomott érzelmek hatalmát, a kilátástalanságot, a korábban tapasztalt világosság hirtelen kihunyását, a kétséget és a kétségbeesést. Amit Keresztes Szent János annak idején az emberi szívekben lakozó sötétségekről tudott mondani, azóta nagyon sok kereszténynek segített, hogy a hit útján járjanak, megértsék önmagukat, és támogassanak másokat baráti és lelki beszélgetésekben.

Sorozat:
Keresztény lelkiség könyvtára
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
120
Fogyasztói ár:
1 200 Ft 
Megrendelés:
ITT

Az isteni szeretet kinyilatkoztatásai

Szerző:
Norwichi Julianna         
Fordító:
Magyar Erzsébet
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet eddig elsősorban az angol olvasóközönség előtt ismert és közkedvelt misztikus írónő, Norwichi Julianna munkája, amelyet 1373-ban harmincéves korában tizenhat látomás ihletett. A keresztre feszített Krisztus gyötrelmét hosszan, megrendítő drámaisággal élte át és írta le. Julianna maga számol be arról, hogy húsz évet kellett imádságban eltöltenie, míg felfogta a látomások értelmét. Hivatalosan nem kanonizálták, de hatszáz év rejtettsége után előlépve az egész angol nyelvterületen ő lett a legnépszerűbb misztikus író. XVI. Benedek pápa 2010. december 1-jén az általános audiencián a nagy középkori misztikus nőkről tartott sorozatában Norwichi Julianna egyik legfontosabb tanításaként emelte ki, hogy Isten a szeretet, és amikor az ember megnyílik felé és hagyja, hogy egyetlen vezetőjévé váljon, akkor minden megváltozik: igazi békére, örömre, boldogságra talál, és képessé válik ezt maga körül sugározni.

Sorozat:
Keresztény lelkiség könyvtára
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
256
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Megegyezés Isten akaratával

Szerző:
Liguori Szent Alfonz
Fordító:
Dombi Márk
Kiadó:
Jel Kiadó

„Ha pusztában élhetnék, ha kolostorba léphetnék, ha e házon kívül máshova mehetnék, távol ezektől a rokonoktól vagy társaktól, akkor szentté lehetnék, ilyen meg olyan bűnbánati cselekedeteket végeznék, ennyit meg annyit imádkoznék.” – Sokan ehhez hasonló gondolatokkal ámítják magukat, s eközben nem haladnak az Isten által nekik szánt úton. Vágyaik megakadályozzák őket a szentté válás folyamatában.  Liguori Szent Alfonz írása korunk embere számára is oly aktuális! Arra hívja fel figyelmünket, hogy az önmagát középpontba állító és kiteljesíteni vágyó XXI. századi ember sem mehet el érzéketlenül az életszentségre hívó isteni akarat alázatos hangja, s a keresztáldozat mellett.

Sorozat:
KERESZTÉNY LELKISÉG KÖNYVTÁRA
Megjelenés:
2011
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 140 mm
Oldalszám:
112
Fogyasztói ár:
750 Ft 
Megrendelés:
ITT

Mit tegyek, hogy üdvözüljek?

Alcím:
Válogatás a szent öregek mondásaiból
Fordító:
Baán István
Kiadó:
Jel Kiadó

Elegendő-e olvasni-böngészni az evangéliumokat, vagy jó lenne egy „két lábon járó evangélium”, aki naprakész választ ad a legnagyobb kérdésre: „Mit tegyek, hogy üdvözüljek?” A korai egyiptomi szerzetesek által adott válaszok a konkrét helyzetekben talán még meghökkentőbbek, mint Jézus egyes kijelentései, amelyeket sokszor csak jámbor tanácsokként kezelünk. Mint egymástól élesen különböző s mégis összefüggő egységbe tömörülő mozaikkockák jelennek meg előttünk a szinte az önmegvetésig szigorú aszkézis és az utolsó ruhadarabját is odaadó emberszeretet, a kemény kétkezi munka és a világmegvetés, a világi műveltség elutasítása és mélységes emberismeretről tanúskodó bölcsesség, a hírnévtől való majdnem beteges irtózás és az isteni dicsőség aurájával járó, megdöbbentő csodák, harc a démonokkal és az emberi szenvedélyekkel. Egy, az V. század végén élt kompilátor, a kopt nyelvű szájhagyományban élő mondásokból, pár soros anekdotákból, csattanós kis történetekből állította össze ábécésorrendben, görög nyelven a később Apophthegmata Patrum címen ismert gyűjteményt, amelyet hamarosan latin, örmény, szír nyelvre is lefordítottak.

Sorozat:
Keresztény lelkiség könyvtára
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
236
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Szent Ágoston Regulája


Szerző:
Puskely Mária

Kiadó:
Jel Kiadó
 
A Regula ad servos Dei azokat a rövid életszabályokat foglalja egységbe, amelyeket Ágoston és első társai, visszatérve Itáliából, a thagastei kis közösség életében alakítottak ki 388/9–391 között. Isten szolgáinak Regulája a latin Nyugat legrégibb monasztikus szabályzata. Általánosan elfogadott nézet szerint kevéssel 400 előtt, már Hippóban, laikus férfi közösségben öltött „végleges” formát. Ágoston szerzetesnők részére is alapított monostort Hippóban. Ágoston Regulájának, sajátos monasztikus lelkiségének szétsugárzását alig lehet felmérni. Halálakor észak-afrikai monostorainak száma megközelítette a félszázat. Arles-i Caesarius (470/1–542k) és az ismeretlen V. századi Magister, majd az utóbbi művéből merítő Szent Benedek már felhasználta a Praeceptum alapgondolatait. A középkor kezdetétől napjainkig számos szerzetescsalád építkezett az ágostonos alapkövekből.

Sorozat:
Keresztény Lelkiség Könyvtára
Megjelenés:
2014
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110x180
Oldalszám:
132
Fogyasztói ár:
1 200 Ft 
Megrendelés:
ITT