Értelemkeresés és személyiségfejlesztés

Szerző:
Hadinger B.; Kurz W.; Mrusek R.
Szerkesztő:
Sárkány Péter,  Vik János
Fordító:
Kalocsai Varga Éva
Kiadó:
Jel Kiadó

Az ember élete akkor nevezhető sikerült életnek, ha bizonyos lehet abban, – hogy a saját életét éli – hogy legfontosabb kapcsolatait harmonikusan éli meg – ha újból és újból lehetősége nyílik arra, hogy aktív résztvevője lehet szűkebb vagy tágabb környezete számára fontos tevékenységeknek. Ennek eléréséhez arra van szükség, hogy az ember értékrendje, érzései és legfontosabb tulajdonságai ne akadályozzák egymást, hanem összhangban legyenek. Jelen kötetünk három értekezése arról szól, hogyan kell bánnia a pszichoterapeutának a páciensével, a tanácsadónak a kliensével, a tanárnak a tanítványaival ahhoz, hogy belső erőik optimális együttműködése kialakulhasson. Kötetünk írásai azonban nemcsak a terápia, tanácsadás, pedagógia vagy lelkigondozás területén lehetnek fontosak, hanem az egyes ember számára is, hiszen az önformálás izgalmas feladatával minduntalan szembesülünk. A cél az, hogy az értékrend, az érzések és a lényegi vonások optimális összjátékának köszönhetően felhangozhasson minden egyes élet összetéveszthetetlen, egyedi dallama.

Sorozat:
Értelmes Élet
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
208
Illusztráció:
fekete-fehér fotók
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Értelmesen élni

Alcím:
Életvezetési útmutató
Szerző:
Alfried Längle     
Fordító:
Molnár Mária
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv Viktor E. Frankl logoterápiájának és egzisztenciaanalízisének felismerésein alapul. Mindenekelőtt az ember szabadságával és nyitottságával foglalkozik, majd azokkal a tipikus viselkedésmódokkal, amelyek az ember számára lehetetlenné teszik életének beteljesítését, és legfőképpen azzal, hogyan kereshetjük saját életünk egyedi értelmét. Külön fejezetek vizsgálják, hogy miként határozhatjuk meg magát az értelmet, valamint a siker és értelem viszonyát.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 2.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
104
Fogyasztói ár:
véglegesen elfogyott

Filozófiai lélekgondozás

Alcím:
Fenomenológia – exisztenciaanalitikus logoterápia – filozófiai praxis
Szerző:
Sárkány Péter 

Kiadó:
Jel Kiadó

A filozófiai lélekgondozás kifejezés az emberi méltóság helyreállításának sajátos felfogását jelzi. Az egyes fejezetek a bölcselet és életbölcsesség, valamint a bölcselet és a pszichoterápia összefüggéseit vizsgálják. A szerző a filozófiát olyan tevékenységként mutatja be, amely az életet egyedi módon alakítja, a lélekgondozás bölcseleti gyakorlatát pedig a gondolkodás gondozásának elvében rögzíti. Mindezt a kötet alcímében jelzett területek (fenomenológia – egzisztenciaanalitikus logoterápia – filozófiai praxis) elemzései támasztják alá.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 8.
Megjelenés:
2008
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
242
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Hol találod oltalmadat?

Alcím:
Az életigenlés logoterápiai irányelvei
Szerző:
Elisabeth Lukas
Fordító:
Kalocsai Varga Éva
Kiadó:
Jel Kiadó

Napjainkban sok ember érzi magát otthontalannak és gyökértelennek. Sokan szenvednek szorongásoktól, sokakat gyötör magukkal szembeni kétely, sokan vannak az iránytévesztettek. A megrendíthetetlen "ősbizalom" iránti igény az ember legelemibb, s egyben a legfenyegetettebb igényei közé tartozik. E téma alapvetően új, jellegzetesen logoterápiás megközelítését nyújtja a könyv. A szerző a logoterápia alapján vezeti el Olvasóját annak felismerésére, hogy az ember mint értelemorientált lény igazi oltalmazottságát csak szellemi birodalmában, transzcendens eredetében lelheti meg, és megmutatja a hozzá vezető utakat is.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 4.
Megjelenés:
2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
234
Fogyasztói ár:

Megrendelés:
 

Istenkeresés és értelemkérdés

Alcím:
Párbeszéd
Szerző:
Viktor E. Frankl, Pinchas Lapide
Fordító:
Szemere János
Kiadó:
Jel Kiadó

A pszichiáter és neurológus V. E. Frankl és a zsidó teológus P. Lapide 1984-ben Bécsben  folytattak párbeszédet az ember üdvösségéről és gyógyításáról, amely beszélgetés anyagát tartalmazza e kötet. Különleges vonzereje mindkét szerző azon törekvésében rejlik, hogy megnyíltak a másik tudományágának perspektívája előtt, és tudásukat kizárólag az igazság keresésének szolgálatába állították. Eközben mindkét beszélgetőpartner személyes vallási tapasztalatuk talaján és jelentős élettörténeti események - mint a Holocaust - kapcsán újra és újra egymásra talál. Alapvető, egzisztenciális kérdéseket, mint szenvedés és bűn, de szeretet és életértelem rendkívüli mélységekben beszélnek meg.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 7.
Megjelenés:
2007
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
144
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT

Mégis mondj igent az életre!

Alcím:
Egy pszichológus megéli a koncentrációs tábort
Szerző:
Viktor E. Frankl
Szekesztő:
Sárkány Péter, Alexander Batthyany
Fordító:
Kalocsai Varga Éva (az angol és francia előszót fordította Frivaldszkyné
                           Jung Csilla  és Nagy Beáta)
Kiadó:
Jel Kiadó

E tömörnek és rövidnek tűnő, ugyanakkor művészien felépített és megragadó könyv a koncentrációs tábort megélt Frankl logoterápiájának filozófiáját mutatja be. A fogság élményeit felidéző szövegben mindezt oly finoman, alázattal tárja elénk, hogy csupán a könyv befejezése után veszi észre az olvasó, hogy itt egy valódi tanulmánnyal találkozott az emberi egzisztencia mélységéről, és nem pusztán egy újabb kegyetlen történetet olvasott a koncentrációs táborokról.

Sorozat:
ÉRTELMES ÉLET 6.
Megjelenés:
2007
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
138
Fogyasztói ár:
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT