A bűn

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó
Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 5.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm


Megrendelés:
Nem kapható

A morálteológia érték- és problémavilága

Szerző:
Tarjányi Zoltán 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kiadvány a PPKE HTK-n, a doktori iskola kurzusán a szerző által előadott néhány fontosabb témakört tartalmazza, hogy az erkölcsteológia iránt mélyebben érdeklődők számára egyetlen kötetben is hozzáférhető legyen. Az írások célja annak bemutatása, hogy mennyire gazdag értékvilágú, és milyen izgalmas problémavilágú a kinyilatkoztatott erkölcs: belőle minden keresztény hiteles és egyértelműen eligazító üzenetnek lehet a részese.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 11.
Megjelenés:
2010
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
198
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

A szabadság

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kötet a hagyományt követve tematikus, egyetlen erkölcsi probléma, a szabadság erkölcsi értelmezését tekinti át. A megszokotthoz híven az egyháztörténeti korszakokat: az ószövetséget, újszövetséget, patrisztikát, skolasztikát, kazuisztikát, modernkort végigjárva, végül pedig speciális látószögekből is szemügyre véve a szabadság és a szabad akarat gazdag jelentésvilágát tárja az Olvasó elé.

A kötetben szereplő tanulmányok:
SOLTÉSZ JÁNOS: A szabadság körvonalai az Ószövetségben
DELI LAJOS: Szabadság az Újszövetségben
LAURINYECZ MIHÁLY: Szemelvények a patrisztikus kor szabadságfogalmáról
TARJÁNYI ZOLTÁN: Aquinói Szent Tamás szabadságértelmezése
BERAN FERENC: A szabadság korunk német teológusainak írásaiban
HARSÁNYI OTTÓ PÁL: Szabadság Krisztusban
NÉMETH GÁBOR: Kortárs hangsúlyeltolódás a szabadság fogalmában
NEMES GYÖRGY: A szabadság az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 8.
Megjelenés:
2008
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
174
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT

A törvény


Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A tanulmánykötet szerzői a törvény fogalmát járják körül: az ószövetségi örökségtől kezdve a különböző szellemi korszakokon át (patrisztika, skolasztika, kazuisztika kora), eljutva saját éránk speciális felvetéseihez, pl. a szituációs etikához, valamint az Egyház Tanítóhivatalának állásfoglalásaihoz. Aki részletesebben tájékozódni kíván az erkölcstanban, annak e könyv lehetőséget kínál arra, hogy a keresztény etika egy sohasem átléphető és kihagyható princípiumát, a törvényt történeti összefüggéseiben és tágasabb nézőpontból, komplex módon vegye szemügyre. Mindemellett e kötet a 75. születésnapját ünneplő morálteológus, Boda László professzor úr tanári és publikációs életműve előtti tisztelgés és köszöntés.
A kötetben szereplő tanulmányok:

SOLTÉSZ JÁNOS: Az ószövetségi törvény érvényessége
DELI LAJOS: Törvény az Újszövetségi Szentírásban
LAURINYECZ MIHÁLY: A törvény fogalma és jelentése az ókeresztény kor teológiájában
TARJÁNYI ZOLTÁN: A törvény Aquinói Szent Tamás gondolkodási rendszerében
BERAN FERENC: A törvény alkalmazása a kazuisztikában
TUBA IVÁN: Az erkölcsi törvény a modern német nyelvű teológiai irodalomban
TAKÁCS GÁBOR: Az erkölcsi törvény és a szituációs etika
NEMES GYÖRGY: A törvény a Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban
HARSÁNYI OTTÓ PÁL: Minek alapján lehetséges az emberi méltóság védelme?

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 3.
Megjelenés:
2004
Kötés:
puhafedeles
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
184
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem kapható.

Az ünneplés

Alcím:
 
Szerző:
 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán 
Fordító:
 
Kiadó:
Jel Kiadó
Rendező:

Sajátos problémát tárgyal az Erkölcsteológiai Tanulmányok 10. kötete, amikor az ünnepet és az ünneplést tűzte ki témául, természetesen a vallásos ünnepet előtérbe helyezve. A mai ember vajon hogyan viszonyul az ünnephez? Mit tart egyáltalán az ünnep lényegének, s hogyan próbál ünnepelni? Vajon nem terjedt-e el az anyagias szemlélet, mely mindenben, így az ünnepben is a hasznosságot keresi? A szerzők a saját szakterületük szempontjából dolgozzák fel az ünneplés témáját: az ó- és újszövetségi Szentírás hagyományának feltérképezése után a nagy teológiatörténeti korszakok következnek: patrisztika, skolasztika, kazuisztika, modern kor. Végül pedig speciális látószögű elemzéseket olvashatunk a Tanítóhivatal útmutatásainak összegzése mellett.
 
A kötetben szereplő tanulmányok:
SOLTÉSZ JÁNOS: Ünnepek és ünneplés az Ószövetségben
DELI LAJOS: Ünnep, ünneplés az evangéliumokban
LAURINYECZ MIHÁLY: Egyházatyák az ünnepről, ünneplésről, beszédeik tükrében
TARJÁNYI ZOLTÁN: Az eucharisztikus ünneplés fontossága Aquinói Szent Tamás erkölcsteológiai gondolkodásában
BERAN FERENC: A vasárnap mint Isten vagyona
NÉMETH GÁBOR: Az ünneplő ember
NEMES GYÖRGY: Az ünneplés az Egyházi Tanítóhivatal megnyilatkozásaiban
HARSÁNYI PÁL OTTÓ: Az idő megszentelése és az imádság mint a személyes hit útja
PAPP MIKLÓS: Az ünnep mint egyedüllét a gondolatainkkal

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 10.
Megjelenés:
2010
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
174
Illusztráció:

Fogyasztói ár :
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 1.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok 2001-ben elhatározták, hogy más diszciplínákkal foglalkozó kollégáik próbálkozását követve együttműködésre törekednek. E szándék elsőfokú megvalósulása a tudományos kutatási témák összehangolása az Erkölcsteológiai Tanulmányok sorozat első kötete. A tanulmányok szerzői körüljárják többek között az öregedés és halál kérdéseit, a személy közösségi életben vállalt szerepét, az alázat és a keresztény vasárnap témakörét, s mindeközben az erkölcsteológia tükrét tartják az érdeklődő Olvasó elé.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Beran Ferenc: Politikai etika
Harsányi Pál: A halál körüli problémák
Laurinyecz Mihály: Etikai Kódexek
Soltész János: A halálközeli élmények teológiai szemlélete
Takács Gábor: Dies dominica - A keresztény vasárnap erkölcsteológiai vonzatai
Tarjányi Zoltán: Az alázat az erkölcsteológia tükrében
Tuba Iván: Mire megvénülünk - Az öregedés erkölcsi perspektívái

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 1.
Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Fogyasztói ár:
200 Ft
Megrendelés:
Csak a kiadónál kapható.