A halálos bűn, mint morálteológiai probléma


Szerző:
Németh Gábor 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A halálos bűn egészen a XX. századig bevett morálteológiai fogalom volt, a múlt században azonban különféle új értelmezési kísérletekkel jelentkeztek nemcsak a bűn realitását vizsgáló pszichológusok és szociológusok, hanem a katolikus erkölcsteológusok közül is sokan. Hogy mit is tartalmaz korunkban a halálos bűnről szóló egyházi tanítás - ezt az izgalmas problémát tette vizsgálat tárgyává Németh Gábor. A szerző előbb egyszerre árnyaltan és olvasmányosan kalauzol végig a halálos bűn értelmezéstörténetén, majd ismerteti a múlt századi új problémafelvetéseket és az ezekre adott tanítóhivatali megnyilatkozásokat, a morálteológiai érvekkel együtt. Nemcsak a szakemberek meríthetnek belőle helyes tudást és sok felismerést, hanem az erkölcsteológia iránt érdeklődő Olvasók is.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 4.
Megjelenés:
2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
296
Fogyasztói ár:
1 980 Ft
Megrendelés:
ITT

A haldokló, beteg ember életének és méltóságának tisztelete az Egyház tanításában

ETK8 Haldoklo

Alcím:
Az „eutanázia” problémája erkölcsteológiai szempontból, profán
                      szakirodalmi és jogi kitekintéssel
Szerző:
Hámori Antal    
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

Hámori Antal könyve az eutanázia problémájával foglalkozik. A gazdag profán szakirodalmi és jogi kitekintés mellett hitelesen vázolja fel a haldokló, beteg ember életének és méltóságának tiszteletével kapcsolatos egyházi tanítást. A téma kiemelkedő jelentőségét az emberi élet alapvető, örök értéke, aktualitását pedig a szent, sérthetetlen valóságát napjainkban is erőteljesen megkérdőjelező törekvések mutatják.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 8.
Megjelenés:
2009
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
352
Fogyasztói ár:
2 300 Ft 
Megrendelés:
ITT

A humánembrió védelme erkölcsteológiai szempontból

Szerző:
Hámori Antal    
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán 
Kiadó:
Jel Kiadó 

A szerző a humánembrió védelmével kapcsolatos határeseteket értelmezi katolikus szemmel. Foglalkozik az abortusz, a génmanipuláció (a születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozás), a klónozás, az embrionális őssejtekkel való kutatás, a mesterséges utódnemzés, a béranyaság, valamint a művi meddővé tétel kérdéseivel. Mérvadó munkához jut, aki e témakörben a jelenlegi keresztény álláspontról óhajt tájékozódni. Ugyanis nem csupán az egyházi tanítást mutatja be a szerző teljes hitelességgel, hanem nagy felkészültséggel érvel is mellette. Az emberi létet annak első pillanatától védendő értéknek tekintő gondolkodásmódban megerősödni szándékozók alapvető műre találnak e könyvben.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 6.
Megjelenés:
2008
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
152
Fogyasztói ár:
1 400 Ft 
Megrendelés:
ITT

A morálteológia alapfogalmai

Alcím:
A keresztény lelkiismeret és nevelése 
Szerző:
Franz Böckle
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Fordító:
Dallos Antal
Kiadó:
Jel Kiadó

 

Böckle közvetlenül a II. Vatikáni Zsinatot követően írta meg modern erkölcsteológiai alapmunkáját "Grundbegriffe de Moral" címmel. Az 1966-ban megjelent és számtalan kiadást megélt mű a zsinat morálteológiával szemben támasztott követelményeihez alkalmazkodik. A könyv magyarra fordítását és újra kiadását, s akár tankönyvként, akár segédkönyvként alkalmazását az indokolta, hogy megbízható módon és tömören tartalmazza az erkölcsteológia alapfogalmaival, úgymint lelkiismeret, törvény, szabadság, bűn, stb. kapcsolatos katolikus egyházi tanítást.

 

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 1.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
108
Fogyasztói ár:
1 150 Ft
Megrendelés:
ITT

A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn értelmezése

Szerző:
Kék Emerencia 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv azt a rejtélyes jézusi mondatot teszi vizsgálat tárgyává, mely szerint minden bűn bocsánatot nyer, de aki a Szentlelket káromolja, annak a bűne nem kap bocsánatot (Mk 3,29). A bibliai alapvetés után a szerző sorra veszi, hogyan értelmezte ezt a kijelentést Szent Ágoston, Aquinói Szent Tamás, a Trienti Zsinat utáni teológia, majd a modern szerzők, végül korunk Egyházi Tanítóhivatala. A szakembereken kívül azok is haszonnal olvashatják ezt az igényesen megírt munkát, akik részletesebben és átfogóbban szeretnék megismerni az Egyház erkölcsről szóló tanítását.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 10.
Megjelenés:
2011
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
356
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Erkölcsi minták az ókeresztény gondolkodásban

 

Jel Erkolcsi mintak
Szerző:
Eric Osborn
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Fordító:
Kalocsai Varga Éva
Kiadó:
Jel Kiadó

Jelen kötet hézagpótló a magyar nyelvű morálteológiai irodalomban: ez az első olyan könyv, amely kizárólag az első keresztény századok erkölcsteológiai problémafelvetéseivel és azok megoldásaival foglalkozik. Szerzője Eric Osborn, aki 1976-ban publikálta az ősegyház erkölcstani felfogásáról szóló híressé vált, sok nyelvre lefordított munkáját, melyet az olvasó immár magyarul tarthat a kezében.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 12.
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
364
Fogyasztói ár:
2600 Ft
Megrendelés:
ITT