A Jézus Krisztus iránt való szeretet gyakorlása

Szerző:
Liguori Szent Alfonz
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán 
Fordító:
Dombi Ferenc 
Kiadó:
Jel Kiadó
Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI FORRÁSOK 1
Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm

Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

A keresztény özvegy


Szerző:
Rotterdami Erasmus
Fordító:
Babics Zsófia 
Kiadó:
Jel Kiadó

Erasmus egyik barátja, a lőcsei születésű, humanista műveltségű egyházjogi doktor, Habsburg Mária udvari papja, Henckel János kérésére vetette papírra a királynénak szóló írását, melyet e kötet tartalmaz. A műben a csatában elhunyt II. Lajos méltatása és a királynéhoz intézett vigasztaló szavak után Erasmus az ókori szerzőktől, az egyházatyák műveiből, kiváltképp pedig a Szentírásból vett példákon keresztül tárja a királyné, illetve az Olvasó elé a keresztény özvegyhez méltó élet szabályait. 

Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
132
Megrendelés:
Letölthető a Pázmány Péter elektronikus könyvtárból

A keresztény társadalomszemlélet irányelvei


Szerző:
Kecskés Pál
Szerkesztő:
 Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó

 

A könyv Kecskés Pál (a korábbi Rk. Hittudományi Akadémia filozófiaprofesszora) keresztény társadalomelméletről 1944-ben megjelent írásának újrakiadása. Bár korunkban a társadalomtudományi szakkönyvek az új körülményekhez igazodva már új fogalmakat használnak,  mégsem vesztett időszerűségéből. Már megjelenése idején klasszikus műnek számított, ma is az. A könyv világos, logikus áttekintést ad a keresztény társadalomelmélet filozófiai, etikai alapjairól, így az Olvasó könnyedén eligazodik a később íródott szakirodalom erdejében is. Látása épp azokat a mozzanatokat veszi észre az egyház szociális tanításában, amelyek a későbbi szentszéki megnyilatkozások elméleti alapját képezik.

Megjelenés:
2001
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
174

Megrendelés:
Véglegesen elfogyott
 
 

A kötelességekről; A bűnbánatról

Szerző:
Szent Ambrus
Szerkesztő:
Babarczi-Győrffy Andrea, Dolhai Lajos, Orosz Atanáz
Fordító:
Tóth Vencel OFM, Meggyes Ede, Hrotkó Géza
Kiadó:
Jel Kiadó
 
Szent Ambrus az első olyan egyházatya, aki kifejezetten erkölcsi problémáknak külön könyveket szentelt. Cicero „De officiis" című könyve alapján írta meg „De officiis ministrorum" (A kötelességekről) című művét, mely a nyugati kereszténységben az első, teljesen az erkölcsi életet taglaló munka lett. A „De poenitentia" (A bűnbánatról) című írásában pedig a keresztény erkölcs nélkülözhetetlen elemét mutatja be tudományos alapossággal és érzékeny lelkülettel.
 
Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI FORRÁSOK 2./ÓKERESZTÉNY ÖRÖKSÉGÜNK 9.
Megjelenés:
2005
Kötés:
Keménytáblás
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:

Megrendelés:
Jelenleg nem rendelhető – új kiadás várható

A morálteológia alapfogalmai

Alcím:
A keresztény lelkiismeret és nevelése 
Szerző:
Franz Böckle
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Fordító:
Dallos Antal
Kiadó:
Jel Kiadó
Böckle közvetlenül a II. Vatikáni Zsinatot követően írta meg modern erkölcsteológiai alapmunkáját „Grundbegriffe de Moral" címmel. Az 1966-ban megjelent és számtalan kiadást megélt mű a zsinat morálteológiával szemben támasztott követelményeihez alkalmazkodik. A könyv magyarra fordítását és újra kiadását, s akár tankönyvként, akár segédkönyvként alkalmazását az indokolta, hogy megbízható módon és tömören tartalmazza az erkölcsteológia alapfogalmaival, úgymint lelkiismeret, törvény, szabadság, bűn, stb. kapcsolatos katolikus egyházi tanítást.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 1.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
108
Fogyasztói ár:
1 150 Ft
Megrendelés:
ITT

A morálteológia érték- és problémavilága

Szerző:
Tarjányi Zoltán 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kiadvány a PPKE HTK-n, a doktori iskola kurzusán a szerző által előadott néhány fontosabb témakört tartalmazza, hogy az erkölcsteológia iránt mélyebben érdeklődők számára egyetlen kötetben is hozzáférhető legyen. Az írások célja annak bemutatása, hogy mennyire gazdag értékvilágú, és milyen izgalmas problémavilágú a kinyilatkoztatott erkölcs: belőle minden keresztény hiteles és egyértelműen eligazító üzenetnek lehet a részese.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 11.
Megjelenés:
2010
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
198
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT