ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 9.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet az erkölcsteológia problémáinak széles spektrumát tárja az olvasók elé. Elemzéseket kapunk többek között az aszkézis, a családtervezés, az ökológia, a sportetika, a profán tízparancsolatok, a remény, az etikai értékek világáról, tehát a speciális morálteológiai kérdésekről. A tanulmányok szerzői abban a reményben ajánlják kötetüket az érdeklődők figyelmébe, hogy haszonnal forgatják mindazok, akik az Egyház erkölcsi tanításában alaposabban próbálnak tájékozódni.

A kötetben szereplő tanulmányok:
BERAN FERENC: Alapvető értékek az egyház társadalmi tanításában
GRUBER LÁSZLÓ: A Humanae vitae enciklika – 40 év távlatából
HARSÁNYI PÁL OTTÓ: Az ember felelőssége a teremtett világgal szemben: Isten gondoskodó uralmában történő részvétel
LAURINYECZ MIHÁLY: A cserkésztörvény mint profán dekalógus vizsgálata
NEMES GYÖRGY: A Trienti Zsinat (1545-1563) szerepe az erkölcsteológia fejlődésében
SOLTÉSZ JÁNOS: Az aszkézis gyökerei és aktualitása
TARJÁNYI ZOLTÁN: A remény erkölcsteológiai szempontból 

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 9.
Megjelenés:
2009
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
156
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT

Etika - tudományelmélet

Szerző:
Rokay Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző tízévnyi egyetemi oktatói tevékenysége írásbeli eredményének egy részét tartalmazza ez a tankönyv. A kötet arra a tényre hívja fel a figyelmet, hogy a társadalomban és a tudatban ezen időközben végbement változások a maradandó „értékek” – vagy inkább: kötelességeink – jelenlétét és fontosságát hangsúlyozzák. A nyugat-európai kultúrában az emberi tevékenység lényeges területe a tudomány, amely nem vonhatja ki magát az etikai értékelés alól. Több mint kétezer éves együttléte az etikával igazolja, hogy indokolt a tudományelméletről az etikával összefüggésben is beszélni.

Megjelenés:
2009 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
197
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Etika, család, politika

Alcím:
Musonius Rufus értekezései 
Szerző:
Musonius Rufus
Fordító:
Fodor Nóra  
Kiadó:
Jel Kiadó

Musonius élettel teli, közvetlen hangvételű, rövid értekezései örökérvényű etikai normákat taglalnak. Bölcs sorai, melyekkel méltán vívta ki a megtisztelő 'római Szókratész' nevet, olyan témákat fejtegetnek, mint a férfi-nő kapcsolat, házasság, gyermeknevelés, társadalmi élet, politika. Élvezetes olvasmányt és megszívlelendő tanácsokat nyújtanak a mai kor emberének a mindennapok rohanó és egyre inkább értékvesztett világában. Épp arra ébreszti rá olvasóját, hogy az alapvető erkölcsi normáknak mindenkor, az ókortól egészen napjainkig érvényesnek kell lenniük.

Megjelenés:
2009 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 200 mm
Oldalszám:
124
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT

 

 

Homoszexualitás katolikus szemmel

 

Szerző:
Laun, Andreas, Vonholdt, Christl Ruth, Harvey, John        
Szerkesztő:
Roska Péter     
Fordító:
Mazgon Máté
Kiadó:
Jel Kiadó 

E kötet Andreas Laun segédpüspök, valamint Tarjányi Zoltán előszavával a korunkban egyre erőteljesebb vitát kiváltó homoszexualitás témakörét járja körül. Miközben a civilizált országokban nemcsak kikerült a büntetendő magatartások köréből, hanem az ún. melegmozgalmak egyre inkább a teljes társadalmi és jogi elfogadásáért harcolnak, aközben a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás alapján gondolkodó és érvelő Egyház azt tanítja, hogy semmiképpen nem lehet azt a heteroszexualitás alternatívájaként értelmezni. A könyv támpontokat kíván nyújtani mindazok számára, akik pedagógusi, szociális gondozói, lelkipásztori szolgálatuk során találkoznak e problémával, vagy pusztán jobban meg kívánják ismerni e jelenséget.  
A kötetben szereplő tanulmányok:
A homoszexuális személyek lelkipásztori gondozása – A Hittani Kongregáció levele a katolikus egyház püspökeihez
ANDREAS LAUN: Homoszexualitás katolikus szemmel
CHRISTL RUTH VONHOLDT: Egy tévút kihívásai
JOHN HARVEY: A „Courage” válasza a világszerte elterjedt meleg-mozgalom kihívásaira

Sorozat:

ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 5.

Megjelenés:

2007

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

142

Fogyasztói ár:

1 300 Ft

Megrendelés:

ITT

Hűség és szabadság

Szerző:
Tuba Iván 
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

Tuba Iván morálteológiai írásainak legfontosabb darabjait gyűjti egybe a könyv. Írásai a II. Vatikáni Zsinat utáni időszak szinte minden jelentős erkölcstani problémájával foglalkoznak: felelősség, közjó, politikai erkölcs, globális gazdaság, médiaetika, öregedés és korrupció. A szerző különleges mélységben ismeri a német nyelvű erkölcsteológiai szakirodalmat, amely az Olvasó számára hozzáférhetővé teszi a vezető moralisták gondolatait is e kiváló tanulmányok elolvasása által.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 6.
Megjelenés:
2006 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
316
Fogyasztói ár:
1 950 Ft
Megrendelés:
ITT

Katolikus erkölcstan

Szerző:
Servais Th. Pinckaers
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Fordító:
Odrobina László 
Kiadó:
Jel Kiadó

Pinckaers röviden, de mélységes tanítói erővel fejti ki, mi is a keresztény, pontosabban a katolikus erkölcs lényege. A bibliai gyökerek bemutatása után a különböző történelmi korok morálteológiai problémavilágát tárja fel e művében.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 9.
Megjelenés:
2010 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
144
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT