Cserépedényben őrzött kincs


JEL Cserepedeny

Alcím:
A családi élet kereszttűzben
Szerző:
Harsányi Pál Ottó

Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző a házasság és a család néhány aktuális erkölcsteológiai és lelkipásztori kérdését a keresztény hivatás összefüggésében tárgyalja úgy, hogy az egyúttal minden emberi értékekben gazdag életre törekvő olvasóhoz szól. A könyvben felismerhetjük a keresztény családi élet gazdagságát, törékenységét, korunk nekünk feszülő kihívásait, a kereszt tényét, de ez utóbbi szabadító erejét is. Ajánljuk a könyvet mindazoknak az igényes házaspároknak, családközösségeknek, akik a keresztény családi élethez a praktikus szempontokat a kinyilatkoztatáson alapuló teológiai hagyomány és az egyházi tanítás mentén keresik azért, hogy ne csak a hogyant, hanem a miérteket is lássák. Jó szívvel ajánljuk a kötetet házas csoportoknak beszélgetésekhez, feldolgozásra, de teológiai hallgatók is haszonnal forgathatják a témakör bőséges idegen nyelvű irodalmi megalapozottsága és tartalmi mélysége miatt.

Megjelenés:
2016
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
312
Fogyasztói ár:
2600 Ft
Megrendelés:
ITT

Erkölcsi minták az ókeresztény gondolkodásban

 

Jel Erkolcsi mintak
Szerző:
Eric Osborn
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Fordító:
Kalocsai Varga Éva
Kiadó:
Jel Kiadó

Jelen kötet hézagpótló a magyar nyelvű morálteológiai irodalomban: ez az első olyan könyv, amely kizárólag az első keresztény századok erkölcsteológiai problémafelvetéseivel és azok megoldásaival foglalkozik. Szerzője Eric Osborn, aki 1976-ban publikálta az ősegyház erkölcstani felfogásáról szóló híressé vált, sok nyelvre lefordított munkáját, melyet az olvasó immár magyarul tarthat a kezében.

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI KÖNYVTÁR 12.
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
364
Fogyasztói ár:
2600 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 1.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok 2001-ben elhatározták, hogy más diszciplínákkal foglalkozó kollégáik próbálkozását követve együttműködésre törekednek. E szándék elsőfokú megvalósulása a tudományos kutatási témák összehangolása az Erkölcsteológiai Tanulmányok sorozat első kötete. A tanulmányok szerzői körüljárják többek között az öregedés és halál kérdéseit, a személy közösségi életben vállalt szerepét, az alázat és a keresztény vasárnap témakörét, s mindeközben az erkölcsteológia tükrét tartják az érdeklődő Olvasó elé.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Beran Ferenc: Politikai etika
Harsányi Pál: A halál körüli problémák
Laurinyecz Mihály: Etikai Kódexek
Soltész János: A halálközeli élmények teológiai szemlélete
Takács Gábor: Dies dominica - A keresztény vasárnap erkölcsteológiai vonzatai
Tarjányi Zoltán: Az alázat az erkölcsteológia tükrében
Tuba Iván: Mire megvénülünk - Az öregedés erkölcsi perspektívái

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 1.
Megjelenés:
2002
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Fogyasztói ár:
200 Ft
Megrendelés:
Csak a kiadónál kapható.

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 12.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

E kiadványban az erkölcsi élet izgalmas kérdéseinek rendkívül széles skálája tárul fel az Olvasó előtt. Elemzéseket találunk a legkülönfélébb erkölcsteológiai problémákról: a hazugságról, a mértékletességről, az esküről, az eretnekségek morális értékeléséről, a társadalom értékválságáról, a mózesi etikáról, a kételkedő lelkiismeretről, valamint a nevelés és az erkölcs kapcsolatáról.

A kötetben szereplő tanulmányok:
BERAN FERENC: Értékválság és a jó kormányzás lehetősége
GRUBER LÁSZLÓ: A mózesi etikáról
KÉK EMERENCIA: Az eskü értelmezése és gyakorlata a Szentírásban
NEMES GYÖRGY: Az eretnekség (Harc a hit tisztaságáért)
PAPP MIKLÓS: A teológiai etika szisztematikus segítsége a kételkedő lelkiismeretnek
SOLTÉSZ JÁNOS: Gondolatok a mértékletesség erényének tárgyalásához
TARJÁNYI ZOLTÁN: Nevelés és erkölcs

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 12.
Megjelenés:
2011
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
144
Fogyasztói ár:
1 500 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 14.

Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A Jel Könyvkiadó gondozásában 2002 óta jelentkeznek évente egy közös tanulmánykötettel a hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok. A páros esztendőkben mindig tematikus kiadványok jelennek meg: eddig a törvény, a bűn, a szabadság, az ünneplés, valamint a munka kulcsszavát járták körbe szisztematikusan az írások. A páratlan években a kutatási témák összehangolása történik. Így állt össze jelen kötet, melyben bizonyára olyan kérdések is szerepelnek, melyek sokakat érdekelnek. Pl. a közjó, az engedelmesség, a kisebbségi kérdés, a fogyasztói magatartás, a káromkodás, vagy a vallásosság erkölcsi problémái. De olyan éles problémákkal való szembenézés is szerepet kap a tanulmányok között, mint a szexuális élet, sőt a pedofilia morális megítélése is. 

A kötetben szereplő tanulmányok

Előszó (Tarjányi Zoltán)

BERAN FERENC Közjó a válság orvoslására

GRUBER LÁSZLÓ Pedofília és a Katolikus Egyház

HARSÁNYI PÁL OTTÓ OFM Boldogságkeresés és fogyasztói magatartás a keresztény emberkép tükrében

KÉK EMERENCIA Az istenkáromlás értelmezése az Ószövetségben és Jézus tetteiben

NEMES GYÖRGY Az I. Vatikáni Zsinat szerepe az erkölcsteológia fejlődésében

NÉMETH GÁBOR Az engedelmesség mint erkölcsi érték

ORBÁN SZABOLCS A nemzeti kisebbségek kérdése az Egyház társadalmi tanításában

PAPP MIKLÓS A morálteológia viszonya a dogmatikához a keleti és a nyugati teológiai gondolkodásban

SOLTÉSZ JÁNOS A szexualitás jelenségének, fejlődésének és problémáinak vázlata a házasság előtti párkapcsolatban

TARJÁNYI ZOLTÁN Hit és vallásosság

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 14.
Megjelenés:
2013
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
192
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 15.

Alcím:
A lelkiismeret
Szerkesztő:
Tarjányi Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

A 2014-ben megjelenő kötet az egyik legfontosabb, de még a gyakorló keresztények által is sokszor félreértett kifejezéssel, a lelkiismerettel foglalkozik. Ennek az anyagát tartja most az Olvasó a kezében. Remélhetően sokan olvassák majd érdeklődéssel, és mélyebben megértik a lelkiismeret Egyház általi felfogását: azt ti. hogy ez az ember igazi méltóságának, ugyanakkor Isten előtti felelősségének soha le nem tagadható, jelentőségében nem relatívizálható alapja.

A kötetben szereplő tanulmányok:
Előszó (Tarjányi Zoltán)

Soltész János
A lelkiismeret az Ószövetségben

Deli Lajos
A lelkiismeret az Újszövetségben

Papp Miklós
A lelkiismeret Isten-központúsága a patrisztikus atyáknál

Gruber László
A lelkiismeret témája a skolasztikában, különös tekintettel Aquinói Szent Tamásra

Beran Ferenc
A lelkiismeret értelmezése a kazuisztikában

Németh Gábor
A lelkiismeret a kortárs német teológia tükrében

Kék Emerencia
A lelkiismeret szerepe az egyén és a közösség kapcsolatában

Orbán Szabolcs
A lelkiismeret formálása: nevelés vagy manipuláció?

Harsányi Pál Ottó
A lelkiismeret és a Szentlélek bennünk lakása

Tarjányi Zoltán
Esszészerű vallomás a lelkiismeretről

 

Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 
Megjelenés:
2014
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
180
Fogyasztói ár:
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT