Életutak, életrajzok, visszaemlékezések2018-06-09T11:42:28+00:00

Az önmagunkra találás boldogságáról

Szerző:

Jungclaussen, E.

Fordító:

Hernádyné Szemere Rita

Kiadó:

Jel Kiadó

Emmanuel Jungclaussen bencés szerzetes, egyike azon keveseknek, akik számára még fontos az egész. Az eget és a földet összekötő elem utáni kutatása végett beutazta a fél világot. Élete eközben olyan folyammá duzzadt, amelybe sok vallás hagyománya áramlott bele, európai és Európán kívüli: a középkori nyugat misztikája éppúgy, mint Görögország ortodox kolostorainak kifejezési formái és egy japán zen-mester tanai Tokióban. Üzenetével, hogy az isteni igazság minden nagy vallásban felragyog, nemcsak keresztényeket szólít meg, hanem muzulmánokat és buddhistákat is. Ez az üzenet azért oly egyetemes, mert az élet és a természet iránti szeretet játszik benne központi szerepet. A természetben Emmanuel apát az összekötő elemet elsősorban a folyók áramló vízében találja meg, amelyek mindig is elkísérték életének állomásain. Ezért évek óta teljes tekintélyével kiáll a szabadon folyó Duna megtartásáért. A racionalitás és haszonelvű gondolkodás világában a teremtés iránti szeretet érdekében hallatja hangját e könyvvel.

Megjelenés:

2013

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

208

Fogyasztói ár:

2 100 Ft

Megrendelés:

ITT

Batthyány Lajos emlékezete

Alcím:

Özv. gróf Batthyány Lajosné, szül. gróf Zichy Antónia visszaemlékezései férje fogságáról és haláláról

Kiadó:

Jel Kiadó – Magyar Katolikus Rádió

Rendező:

E. Román Kata

A hangoskönyvben Gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia gyermekeinek írt megrendítő és őszinte visszaemlékezései alapján követhetjük nyomon férje bicskei elfogatásától a haláláig eltelt időszak eseményeit. Az igényes – könyvet és két darab CD-t tartalmazó – album az első magyar miniszterelnök példamutató életét, tragikus sorsát, kivégzésének emlékeit mutatja be levelek és korabeli iratok felidzésével. A CD mellékleten Kubik Anna és Selmeczi Roland színművész tolmácsolja a történelmi emléknek is hiteles, személyes érzéseket is bemutató naplót.

Megjelenés:

2008

Kötés:

keménytáblás, cérnafűzött

Méret:

165 x 165 mm

Oldalszám:

84; 1. CD 39:19 perc; 2. CD 57:08 perc

Illusztráció:

2 db CD lemez

Fogyasztói ár:

3 400 Ft

Megrendelés:

ITT

Életem Krisztusban

Szerző:

Kronstadti Szent János

Szerkesztő:

Havasi Ágnes

Fordító:

Havasi Ágnes; Pikler Mihály

Kiadó:

Odigitria Kiadó – Jel Kiadó

Kronstadti Szent János (1829–1908), e kivételesen nagy hatású orosz szent Életem Krisztusban című lelki naplójának ez a válogatása hosszabb-rövidebb bekezdéseket tartalmaz: a Lélek kegyelmétől áthatott gondolatokat és érzéseket, amelyeket a szerző az önvizsgálat és a próbatételek, illetve az imádságos elmélyülés idején örökített meg. János atya Észak-Oroszország szülötte, akit a Szentpétervári Teológiai Akadémia elvégzését követően 1855-ben pappá szenteltek, majd Kronstadt szigetén a Szent András-székesegyházban teljesített papi szolgálatot egészen haláláig. Ez a könyv az ő életrajzával kezdődik, amely a lelki napló tényleges bevezetője és az ott leírt gondolatok, igazságok hiteles bizonysága. Isten szent embereként, magának semmit meg nem tartva, saját életét is szétosztva, képes volt a legmegterhelőbb életkörülmények között arra, hogy tömeggel és zajjal dacolva, idejét és figyelmét egészen Istennek szentelje.
János atya csodatevő volt, aki imáival számtalan nagyszerű dolgot vitt véghez, de a legnagyobb csodának mégis a személyét és egész életét nevezhetjük. Csodatevőként is lelki józanságra inti olvasóit: „Az Úr tökéletesen tiszteletben tartja az általa alkotott természetet és annak törvényeit (…); ezért akaratát is rendszerint a természet, illetve annak törvényei révén viszi véghez, például amikor megbünteti vagy megáldja az embereket. Ezért csak végszükség esetén várj tőle csodákat!”

Sorozat:

Odigitria könyvek

Megjelenés:

2014

Kötés:

keménytáblás, cérnafűzött

Méret:

145 x 202 mm

Oldalszám:

152

Illusztráció:

fekete-fehér fotók

Fogyasztói ár:

2200 Ft

Megrendelés:

ITT

Gróf Esterházy János a szeretet politikusa

Szerző:

Dávid Zsuzsanna

Kiadó:

Jel Kiadó

A könyv megszületése nagyot lendít az eddigi Esterházy értelmezésen, melynek egyik legfőbb kérdése az volt, miként lehet egységes nézőpontból szemlélni Esterházy János életének azt a kétszer 12 évét, amely látszólag szöges ellentéte egymásnak. A felvidéki magyarság huszadik századi legfontosabb személyisége történetének első 12 évét – amelyet a népe sorsának jobbra fordulásáért munkálkodó szakadatlan tenni akarás és aktivitás jellemez – ugyanis követi egy olyan újabb 12 év, amely a rabság bilincsében tartva, a cselekvés legkisebb lehetőségének esélyétől is megfosztotta Esterházyt. Amíg az első tizenkét-éves időszak teli van az Esterházy Jánostól származó írások, nyilatkozatok, beszédek vagy éppen róla szóló zajos tudósítások publikációival, addig a második 12 év ennek épp ellenkezőjeként, a némaság időszakaként ismert a számunkra. Dávid Zsuzsanna könyvének hatására itt rögtön egy párhuzam jut az ember eszébe. Jézus is elnémul Pilátus előtt. Nem mond el egy újabb példabeszédet, nem bocsátkozik vitába, nem érvel az igaza mellett…hallgat. S tizenkét éven át némán hallgatva szenved Esterházy János is. Némaságát mintegy betetőzi az az embertelen hatalmi arrogancia, hogy még földi maradványait sem voltak hajlandóak kiadni családjának, s így még egy tisztességes temetésben sem lehetett része. Esterházy János így beteljesülő, népéért vállalt és felajánlott szenvedéssel párosuló engesztelő áldozatához egyedül Jézus Krisztustól tudott erőt meríteni. Attól a Jézustól, akitől ő maga azt kérte, „engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy Őt megtisztulva követhessem.” Sokan vannak akik érthetetlennek tartják, hogy Esterházy János, miért nem menekült el a reá váró szenvedések elől, habár ezt több alkalommal is megtehette volna? Miért „sodródott” úgymond „magatehetetlenül” az őt körülvevő eseményekkel? A kételkedők a kérdést talán feltehetnék imigyen is: Miért nem szállt le időben a keresztről? Nos ezekre a kérdésekre kapunk szinte tökéletes választ Dávid Zsuzsanna könyvét olvasva, aki az egyháztanítók munkáit ismerve, s a megváltó Krisztust szemlélve sorra fedezi fel és írja le az Isten szolgája Esterházy János életművének mindkét osztatából fakadó evangéliumi igazságokat. Könyvének legfőbb mondanivalója, hogy Esterházy Jánost ezt a „közjóra született embert” (Tőzsér Árpád jellemzése) Jézus Krisztus nélkül sem értelmezni sem megérteni nem lehet. Ahhoz azonban, hogy megértsük, együtt kell szemlélnünk mindkettőjüket. Csak ebben az együtt-szemlélésben fedezhetjük fel Esterházy János portréján Krisztus valódi arcvonásait.
Ilyen értelemben Dávid Zsuzsanna könyvét az első Esterházy Jánosról szóló hagiográfiának is nevezhetném, annak ellenére is, hogy a könyv főhősének boldoggá avatási folyamatának csupán az elején tartunk. Ez azonban nem lehet akadálya annak, hogy mi magunk is átelmélkedve ismerkedjünk meg ennek a nagyszerű és kivételes embernek – akit az általa oly annyira tisztelt Apostoli Szentszék jóvoltából immár az Isten Szolgája titulussal szólíthatunk meg – életfogytig tartó kegyelemmel átitatott életével. (Részlet Molnár Imre ajánlásából)

A könyv melléklete 21 festményről készült színes képek, melyek a szerző, Dávid Zsuzsanna alkotásai Esterházy János életéről.

Sorozat:

Erkölcsteológiai Dolgozatok

Megjelenés:

2021

Kötés:

puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 197 mm

Oldalszám:

124

Fogyasztói ár:

1980 Ft

Megrendelés:               ITT

II. János Pál csodái

Szerző:

Paweł Zuchniewicz

Fordító:

Rostetter Szilveszter

Kiadó:

Jel Kiadó

II. János Pál pápa halála után számtalan írás jelent meg a még életében történő csodás, rendkívüli eseményekről. Paweł Zuchniewicz lengyel újságíró ezeket a világ legkülönbözőbb táján történt rendkívüli eseményeket gyűjtötte össze egy kötetbe úgy, hogy az egyes fejezetek elején II. János Pál pápának „A csodák, mint a természetfeletti rend jelei” – 1988. január 13-án tartott általános audiencián elmondott – beszédéből közöl idézeteket. A kötet továbbá három interjút is tartalmaz: Patrick Teillier doktorral, a Lourdesi-i Orvosi Iroda vezetőjével, Tadeusz Pieronek püspökkel, aki a boldoggá avatási eljárásban a kihallgató ítélőszék vezetője, valamint Tadeusz Kondrusiewicz moszkvai érsekkel. Ezek az interjúk még jobban megvilágítják a pápa személyének rendkívüli mivoltát, de azt is, hogy a hívek sürgető igénye ellenére is milyen körültekintően és alaposan járnak el az Egyház hivatott testületei az egyes boldoggá avatási folyamatokban. Az eredeti lengyel kiadáshoz képest a magyar fordítás elé a kiadó Dolhai Lajos és Kuminetz Géza professzorok tanulmányait csatolta a csodák dogmatikai értelmezéséről és kivizsgálásuk jelentőségéről.

Megjelenés:

2014 (harmadik kiadás)

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

142 x 200 mm

Oldalszám:

220

Fogyasztói ár:

2 100 Ft

Megrendelés:

ITT

Léonie Martin, Franciska-Teréz nővér élete

Fordító:

Csillag Éva

Kiadó:

Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Léonie Martin jórészt ismeretlen név a magyar olvasóközönség számára. Ha hozzátesszük, hogy Kis Szent Teréz nővéréről van szó, akkor bizonyára sokaknak eszébe jut, amit Kis Szent Teréz írt róla önéletrajzában. A szegény kis Léonie-ról, akiről mindig kevesebb szó esett, mint másokról, aki kimaradt Teréz dicsőségének nagy fénysugarából. Most ővele ismerkedhetünk meg e kis füzet lapjain. Ízelítőt kaphatunk küzdelmes és boldog életéből, Kis Szent Teréz családjának egy kevéssé ismert dimenziójáról. Hamarosan részletesebb életrajzával is jelentkezünk, hogy akiknek szívébe Franciska-Teréz vizitációs nővér e kis füzet révén belopta magát, azok mélyebb barátságot köthessenek vele és még nagyobb bizalommal kérhessék közbenjárását, hiszen Teréz nővérei közül ő az egyetlen, akinek elindították boldoggá avatási eljárását.
Megjelenés:

2017

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

105×148

Oldalszám:

36

Fogyasztói ár:

750 Ft

Megrendelés:

ITT

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás