EGYÜTT AZ EGYETLENNEL2018-06-09T11:39:17+00:00

Az Oltáriszentségben élő Jézus

Szerző:

Morice, Henri

Fordító:

Gőczéné Erdő Zsuzsa

Kiadó:

Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Sorozat:

Együtt az Egyetlennel

Megjelenés:

2016

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

123 x 200 mm

Oldalszám:

256

Fogyasztói ár:

2200 Ft

Henri Morice atyában a szakralitást mélyen élő, gazdag személyiséget ismerhetünk meg, aki leveszi saruját Isten fönsége, nagysága, barátsága, végtelen szeretete láttán, és néhol lírában írja le a szóban kifejezhetetlent. Egyszerű stílusa könnyűvé teszi, hogy vele együtt imádkozzunk, és imádjuk az Eucharisztiában „szeretetből megalázkodó Istent”. A Szentháromság egy Istent, akinek nagysága, fensége végtelenül fölülmúl mindent, bensőmben lakozik, és mérhetetlenül közelebb van hozzám, mint bárki más, vagy mint én saját magamhoz. Bensőséges barátságába fogadott, és Jézus Szent Testével és Vérével táplál. Egyesül velem és magához von. Senkihez nem kell kérvényt benyújtanom, ha találkozni szeretnék Vele, egyszerűen mély tisztelettel és bizalommal, vagyis hittel a bensőmbe térek, és azt mondom: Itt vagyok, Uram. A tiéd vagyok. Tégy velem, amit akarsz. Mindenért hála Neked. Szeretlek, ezért mindent elfogadok kezedből. – Krisztus áldozata: a mennyei Atya iránti önfeláldozó szeretete. Isten bennünket „engesztel”: kérve kér, hogy fogadjuk el szeretetét. Ez a valódi engesztelés, és vezeklés: Isten végsőkig elmenő szeretete irántunk, teremtményei, gyermekei, barátai iránt. Ő nem egy távoli trónon ülő Isten, hanem olyan, aki a végsőkig megalázkodik a szeretetben. Ilyen a mi Istenünk. Mi pedig emberi fogalmakon, hasonlatokon, képeken keresztül igyekszünk fölfogni a Fölfoghatatlant, és csak annyit mondhatunk: Ő végtelenül több és végtelenül más, mint mi, túlfeszít minden emberi kategóriát. Levesszük saruinkat és rácsodálkozunk Istenre, aki újra meg újra lenyűgöz bennünket szeretetével, gyermekeinek, barátainak hív bennünket, és azok is vagyunk. Ő „azért uralkodik, hogy szolgáljon.” „Ételünkké lesz – így vonz és ejt rabul minket.” Ő „A végsőkig megalázkodó Isten”, akiben élünk, mozgunk és vagyunk.

Tartalomjegyzék:

KARÁCSONY
Isten pólyában

VÍZKERESZT
A lelkek világossága

NAGYCSÜTÖRTÖK
A kenyér „őrülete”
A szeretet erősebb, mint a halál
Isten szeretet

NAGYPÉNTEK
A kálvária és az oltár
A mennyei szőlőtő

HÚSVÉT
Az emmauszi úton

MENNYBEMENETEL
Jobb nektek, ha elmegyek

ÚRNAPJA
Az élő szentségtartó

NAGYBOLDOGASSZONY
Az első kehely

TEMPLOMSZENTELÉS ÜNNEPE
A belső templom

MINDENSZENTEK
Az egység ünnepe

Érinteni az Eget

Szerző: Antonio Mas Arrondo
Fordító Gőczéné Erdő Zsuzsa; Szalay Mátyás
Megjelenés dátuma: 2019
Kötéstípus: Puhakötés
Terjedelem: 280 oldal, 148 x 207
ár: 3200 Ft
Megrendelés: ITT

A szerző, Antonio atya nem olyan könyvet akart írni, amelyet egyszuszra elolvasunk, és azután fölteszünk a könyvespolcra, hanem amelyet együttműködve olvasunk, elgondolkodunk a belső várkastély egy-egy lakásában fölvázolt lehetséges lelki utakról. „Várkastély vagyunk, amelyben Isten lakik. Ha valaki be akar jutni, kopogtasson, és ajtót nyitnak neki. Ez nincs előzetes feltételekhez kötve. Semmilyenhez. Csak kopogtatni kell. Mindez a személy belsejében történik. Maga az Olvasó a lakott várkastély. Jézus Krisztus ajtót nyit neki – önmaga felé –, kézen fogja és átvezeti a különböző lakásokon. Hagyjuk, hogy vezessen bennünket! Ebben rejlik a titok.” (Bevezető 7.).

Harmadik Lelki Ábécéskönyv

Szerző:

Francisco de Osuna

Fordító:

Várnai Jakab OFM

Kiadó:

Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek Rendje, Marosszentgyörgy

Sorozat:

Együtt az Egyetlennel

Megjelenés:

2017; második javított kiadás

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

123 x 200 mm

Oldalszám:

184

Fogyasztói ár:

1950 Ft

Avilai Szent Teréz Francisco de Osuna ferences barát Harmadik Lelki Ábécéskönyve segítségével lépett rá a belső ima útjára. Mi jellemző erre a könyvre? A Biblia jelenti az átfogó hivatkozási keretet, szinte mindent ahhoz kapcsol. Magától értetődő a számára, hogy a Szentírás minden egyes részlete tanít valamit a szemlélődő imádságról. A szentírási alakok, jelenetek, a legkisebb részlet is megfelel valaminek az ember belső világában vagy az imádságban. Bár a mű belekerült az 1559-es spanyolországi Index hatókörébe, ma az Egyházban egyértelmű tekintélyt élvez. Példaként említhetjük az „Imádság Enciklopédiáját”, amely 2007-ben jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Osuna művét „Az imaéletre legnagyobb hatást gyakorló művek” között ismertetik: „az imádság útjának rendszerezésével Francisco de Osuna lerakja az alapokat az «arany évszázad» spanyol misztikájának nagy virágzásához”.

Tartalomjegyzék:

Ajánlás
Hasonlóság Osuna és Szent Teréz tanítása között
Különbség Osuna és Szent Teréz tanítása között
„Aki nem veszi föl keresztjét…”
Előszó

Bevezetés
1. Járjanak mindig kéz a kézben, a személy és a lélek
Az Istennel való életközösség mindenki előtt nyitva áll
Hogyan gyógyítja Isten az engedetlen gondolatot?
2. Buzgó hálaadás kísérje minden munkádat
A megígért ajándék előíze
3. Vak, süket és néma legyél, és mindig szelíd
Nem tudjuk megismerni Istent úgy, ahogy van
Mindig szelíden
4. Tedd üressé szívedet, vess ki belőle mindent, ami teremtmény
Miért kell őriznünk szívünket?
Veszély bárhonnan várható
A szív az imádság oltára
5. vizsgálódj, szerezz tapasztalatot, és egyre javítsd, amit csinálsz
Miért kapjuk a belső örömet?
6. Gyakran végezd az összeszedett imát, hogy begyakorold
A gyakorlat elnevezései
Miért hívjuk „az összeszedettség imájának”?
7. Háborút hoznak a gondolatok, ahol nem zárják az ajtót
A gondolatok ostroma
Ne foglalkozz a gondolatokkal!
8. Tégy mindenkit mesterré, s míg mindet szereted, egyhez menekülj
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy megtanulja ezt az imádságot
Az áhítat szelleme a szerzetesrendek fő alapzata
9. A haszontalan eltávozásokat soha ne hagyd büntetlenül
A szívedben várakozz Istenre
Rossz eltávozások
„Jó” eltávozások
10. A dicsőségért küzdve a könnyek legyenek a fegyvereid
11. Szüntelenül emlékezz Istenre, és sóhajokkal hívogasd
12. Megnyugvást elérni ne a megértéstől, hanem az ízleléstől remélj
Értelem és akarat
A lelki vigasztalást hogyan kívánhatjuk?
Ízleld, amit megértettél
13. Elalvás előtt imádkozz, és utána térj ahhoz vissza mielőbb
Az imádság három fajtája – az első a szóbeli
A második: belső beszélgetés Istennel
A harmadik: Isten szerető szemlélése
14. Mindig szeretettel, sohase haraggal fenyítsd lelkedet
A képzelet szárnyalásai ellen
Mit jelent „szüntelenül imádkozni”?
15. Vess ki mindent, ami akadályoz,a földre szögezve szemedet
A kétféle összeszedettség
16. Vigyél mindenbe szeretetet, meríts mindenből szeretetet
Milyen az igazi istenszeretet?
17. Testeddel kövesd Jézust, lelkeddel pedig istenségét
18. Gyakran vonulj vissza magadba, csöndben és reményben
Bensődben keresd az Urat!
Az egészen elmélyült imádság állapota
19. Növekedjék benned az alázat, hogy jobban haladhass
20. A kísértések a kegyelem előhírnökei
Maga az összeszedett ima az ellenszer
Isten olykor megvonja a vigasztalást
21. Bensőségesen nyugtasd és csöndesítsd el értelmedet
Hogyan értsük azt, hogy „ne gondoljunk semmire”?
22. Buzgón óvd magadat, és akkor egészen eggyé leszel Istennel
A magad dolgával törődj
A túlbuzgóság nem vezet reformhoz
Zárszó: a „tilde” (ñ) jelzi, hogy félbe ne hagyd, amit elkezdtél

Ismeretlen szeretet

Burrows, Ruth OCD

Fordító:

Gőczéné Erdő Zsuzsa

Kiadó:

Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek Rendje, Marosszentgyörgy

Ruth Burrows az angliai Quidenham kármelita kolostorának nővére, számos nagy sikerű lelkiségi könyv szerzője.
Akárcsak más írásaiban, Ruth nővér ismét hitünk alapjaira világít rá. Megható és személyes formában sűríti össze Isten élethosszig tartó felfedezését. Istenét, aki nagyobb „vallásos” törekvéseinknél, nagyobb félelmeinknél és reményeinknél – a Biblia Istenéét, aki az, aki, és az lesz, aki lesz, aki örökké úgy él és munkálkodik, mintha nem lenne semmi fontosabb, mint mi, az Ő összezavarodott, jelentéktelen, önbecsapó és felfoghatatlanul szeretetre méltó teremtményei. „Nyakamba borult és megcsókolt” – a tékozló fiú példabeszédében olvasott isteni Atya szerető gesztusa jelentette Ruth nővérnek az ismeretlen szeretet megtapasztalását, amely az erő és a vigasztalás forrása. Isten szeretete ismeretlen szeretet az ember számára, mert – a földi viszonylatban szokatlanul – teljesen ingyenes, semmit nem kell tennünk, hogy kiérdemeljük, egyedül csak nyitott szívvel befogadnunk.
Ha egzisztenciálisan átéljük az isteni ingyenes szeretetet, abban Teremtőnk valóságával találkozunk, aki irgalmas, könyörülő és jóságos. Ekkor többé már nem elvont fogalom lesz számunkra, hanem maga az Élet, aki megajándékoz önmagával, és akit mi is tovább ajándékozhatunk az Ő végtelen kegyelméből.

Sorozat:

Együtt az Egyetlennel

Megjelenés:

2017

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

123 x 200 mm

Oldalszám:

176

Fogyasztói ár:

1 900 Ft

Megrendelés:

ITT

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás