Bevezetés az ökumenizmusba

Alcím:
Katolikus nézőpontból
Szerző:
Dolhai Lajos
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet a XX. század legjelentősebb egyházi mozgalmáról, az ökumenizmusról ad átfogó képet. Kitekint a mozgalom vallási, társadalmi vonatkozásaira, továbbá rövid ismertetőt ad a szekták kérdésben betöltött szerepéről is. A keresztények egyetemes egységének helyreállításáért indított küzdelem kérdése ma is aktuális. "Ugyanis Krisztus övéinek egységét akarta, és követőinek megosztottsága 'botrány' a világ előtt." E kiadás a II. Vatikáni Zsinat kezdetének 50. évfordulójára emlékezik, arra az egyetemes zsinatra, amely külön határozatot hozott a keresztény egységtörekvésekről.

Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
232
Fogyasztói ár:
1 800 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

Bilincs és glória

Alcím:
Válogatás Márton Áron püspök írásaiból és beszédeiből
Szerkesztő:
E. Román Kata
Kiadó:
Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió
Rendező:
Sárospataki Zsuzsanna

A hangoskönyvben Jakubinyi György gyulafehérvári érsek előszavával Márton Áron erdélyi püspök írásai, beszédei kaptak helyet, melyeken keresztül végigkövethetjük a kiváló egyházfi püspöki szolgálatát. A mellékelt CD lemezen Blaskó Péter színművész kelti életre Isten szolgáját.
Narrátor: Császár Angela.

A kiadványban olvasható és hallgatható írások:
1. A püspök indulása - beszéd az 1944-es papszentelésen
2. A deportálások végrehajtóihoz
3. Az 1945-ös húsvéti szózat
4. Levél a hit és a görög katolikusok védelmében
5. Az utolsó szó jogán
6. A szabadulás utáni első körlevél
7. A Vallásügyi Osztály vezértitkárának
8. A házi őrizet feloldása
9. A búcsúzó püspök.

Megjelenés:
2008
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
165 x 165 mm
Oldalszám:
54; CD 71:28 perc
Illusztráció:
CD lemez
Fogyasztói ár:
2 500 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

Csillagút

Alcím:
Szokások, kifejezések, hagyományok és keresztény jelképek, Advent, Karácsony
                        és Vízkereszt időszakában
Szerző:
Hari, Albert; Singer, Charles
Szerkesztő:
Havasi Ágnes 
Fordító:
Rudnyánszky Livia
Kiadó:
Jel Kiadó
 
A kis könyv a karácsonyi ünnepkör fontosabb eseményeit és a hozzájuk kapcsolódó keresztény szokásokat, hagyományokat, jelképeket foglalja össze rendkívüli lényeglátással. Amikor ünnepeinket ellepi a felszínes csillogás, és a megannyi díszlet mögött elveszni látszik maga az ember, és a szeretetteljes odaadás, akkor különösen fontos üzenete van Jézus születéstörténetének. A szerzők elsősorban az ifjúság számára kívántak tömör, érthető formában megjelenő összefoglalót nyújtani Advent, Karácsony és Vízkereszt időszakáról, amelyet a magyar kiadásban itáliai és szentföldi templomok színes mozaikjai tesznek még gazdagabbá.

 

Megjelenés:

2013

Kötés:

Puhatáblás, ragasztókötés

Méret:

115 x 165

Oldalszám:

56

Illusztráció:

minden oldal szines

Fogyasztói ár:

980 Ft 

Megrendelés:

ITT

Egyházi latin nyelvkönyv

Szerkesztő:
Dolhai Lajos
Kiadó:
Jel Kiadó

A teológiát a nyugati egyházban több mint ezer éven át latin nyelven művelték. Az alapvető teológiai fogalmakat latinul fogalmazták meg, ezért megértésükhöz szükséges és hasznos a nyelv ismerete. Azon túl, hogy a tudományos kutatáshoz különösen is fontos a latin tudás, az Egyház liturgiájában és mindennapi életében napjainkban is használjuk e nyelvet. Az Egyházi Törvénykönyv és a Római Nevelési Kongregáció a teológiát tanulók számára előírja, hogy a latin nyelvet jól ismerjék (Egyházi Törvénykönyv 249. kán.). Ezért XVI. Benedek pápa 2012. november 10-én aláírt motu propriójával létrehozta a Latinitás Pápai Akadémiáját, amelynek elsődleges feladata az Egyház hivatalos nyelve, a latin tanításának elősegítése és támogatása. E nyelvkönyv is ezt a célt hivatott szolgálni. Bár elsősorban teológiai hallgatóknak és papságra készülő fiataloknak íródott, hogy könnyebbé tegye a számukra nélkülözhetetlen latin nyelv alapfokú elsajátítását, haszonnal forgathatja bárki, aki érdeklődik a római egyház anyanyelve iránt. Napjainkban többféle (egyházi, orvosi, jogi) latinról is beszélhetünk. A klasszikus latinnak a Kr.e. I. század és a Kr. u. I. század irodalmi nyelvét tartjuk, ezen belül Cicero és Julius Caesar nyelvhasználata jelenti a klasszikus normát. Az egyházi latin valamelyest egyszerűbb, könnyebben elsajátítható, de ugyanolyan szép, mint a római birodalom hivatalos nyelve. Könyvünkben, főleg a mondattanban mindig jelezzük az egyházi latin sajátosságait. Könyvünket, mely elsősorban az egyházi felsőoktatás céljait szolgálja, a latin nyelvnek nemcsak csoportos, hanem egyéni tanulás útján való elsajátítására is eszközül szántuk.

Megjelenés:
2012
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
165 x 235 mm
Oldalszám:
180
Fogyasztói ár:
2 200 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

 

Szanto EgyhaztortenelemEgyháztörténelem

Szerző:
Szántó Konrád OFM
Kiadó:
Jel Kiadó

Szántó Konrád az egyház születésétől II. János Pál pápaságáig vezeti végig Olvasóját a katolikus egyház történelmének legfontosabb eseményein. A könyv segít elhelyezni az egyháztörténelmet a profán történelemben, továbbá kitekintést ad az egyház és a társadalom viszonyára, annak alakulására az egyes korszakokban, de felvázolja az egyház belső folyamatait is. A szerző a világtörténelmi adatokat a magyar egyháztörténelem jelentősebb fordulópontjaival is kiegészítve nyújt átfogó képet az egyháztörténelem iránt érdeklődő Olvasók számára.

Megjelenés:
2014 (negyedik kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
256
Fogyasztói ár:
1 800 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

Egyháztörténet évszámokban

Szerző:
Roland Fröhlich
Fordító:
Kovács Gábor
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv széleskörű igényeknek kíván megfelelni. Nemcsak a szakkönyvek által fontosnak tartott témákkal foglalkozik, hanem figyelembe veszi az egyház történetének újabb, időszerű kérdéseit is: az egyház társadalmi tanítását, a nőknek az egyházban betöltött szerepét, az ökumenikus mozgalmat, az egyház változó önértelmezését. Olyan kézikönyv, amelyben már ismert események, személyek, fogalmak a történelmi összefüggésekbe ágyazva jelennek meg. Alapvető ismereteket közvetít, amelyekkel az olvasó felfrissítheti tudását; sajátos „felfedezőútra“ hívja, amelyen új vagy már elfelejtett ismeretekre bukkanhat, és ahol örömét leli egy sajátos olvasmányban.

Megjelenés:
2007
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
130 x 197 mm
Oldalszám:
294
Fogyasztói ár:
1 980 Ft 
Megrendelés:
ITT