Akarok lenni népem lelkiismerete

Alcím:
Mindszenty József bíboros emlékirataiból…
Szerző:
Mindszenty József
Szekesztő:
E. Román Kata, Harangozó Eszter
Kiadó:
Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió
Rendező:
E. Román Kata

Mindszenty József emlékirata a XX. század fontos egyház- és kortörténeti dokumentuma. 2008. december 26-án volt 60 éve annak, hogy az ÁVH elhurcolta a prímást, aki ettől kezdve 1956 októberének, novemberének néhány napját leszámítva magyarországi életét börtönben, illetve az amerikai követség falai között töltötte. Erre az évfordulóra jelentette meg a Jel Könyvkiadó a Magyar Katolikus Rádióban elhangzott műsor szerkesztett változatából készült, Mindszenty József korának és életének fontosabb eseményeit bemutató könyvet, s annak mellékleteként a Dunai Tamás előadásában hallható hanganyagot tartalmazó dupla CD-albumot.

Megjelenés:
2008
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
165 x 165 mm
Oldalszám:
96
Melléklet:
2 db CD
Fogyasztói ár:
3 500 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

A keresztény kultúra fogalomtára

 

Szerző:
Botos Máté
Kiadó:
Jel Kiadó

Sok mai diák – elsősorban a nem egyházi középiskolában végzettek – fogalmi zavarokkal küszködik, amikor az egyházzal kapcsolatba kerül. Ezért szükségessé vált, hogy a nagy lexikonok mellett legyen egy rövidebb fogalomtár, amely segít a tájékozódásban. A könyvnek nemcsak a jelenlegi keresztény kultúra fogalmainak megismertetése a célja, hanem a múltban használatos kifejezések magyarázata is. A fogalomtár elsősorban a katolikus és az ortodox, valamint a XVI. században létrejött protestáns felekezetek kulturális kincsét igyekszik felvázolni.

Megjelenés:
2006

Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
125 x 197 mm
Oldalszám:
148
Fogyasztói ár:
1 500 Ft 
Megrendelés:

 

A mindennapi élet szentje

Alcím:
Beszélgetés az Opus Dei alapítójáról
Szerző:
Álváro del Portillo
Fordító:
Csimma Ágnes
Kiadó:
Jel Kiadó

Az újságírókra jellemző, lényegre tapintó módon feltett kérdésekre adott válaszaiban Msgr. Álváro del Portillo emlékeken, anekdotákon és gyakran még soha nem hallott információkon keresztül tárja az olvasók elé az Opus Dei 2002. október 6. óta szentként tisztelt alapítójának rendkívüli személyiségét. Don Álváro kivételes tanú, aki az alapító mellett élt 1935-től egészen halálának napjáig, 1975. június 26-ig. Szavaiból kirajzolódik, milyen szerepet játszott az Egyház életében Szent Josemaría Escrivá, az élszentségre való egyetemes hivatás apostola, akinek szeretetre méltó alakja a mindennapi élet egyszerűségében tárul elénk: mint energikus alapító, aki mindenben engedelmeskedett és megfelelt az isteni kegyelemnek, mint szemlélődő lélek a világ kellős közepén, és mint fáradhatatlan és magával ragadó apostoli lélek.

Megjelenés:
2010
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
282
Fogyasztói ár:
500 Ft 
Megrendelés:
Csak a Jel Kiadónál kapható

 

A történelem teológiai értelme


Szerző:
Tuba Iván        
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv a történelem mibenlétét járja körül. A szerző bibliai értelemben ragadja meg a történelem lényegét, mint Isten és az emberiség közti dialógust, amely elkülöníthető időszakokban zajlik le. Idő és történelem az Újszövetségben nem időfolyam, sem pusztán pontszerű történelmiség, hanem történelmi egzisztenciánk léttere és látóhatára, amelyet Isten üdvözítő szándéka és az emberi engedelmesség vagy engedetlenség nyit meg számunkra. E történelem egyfajta dialogikusan előrehaladó feszültségmező két olyan pólus között, amelyek véglegesen össze vannak kötve egymással Krisztusban.

Megjelenés:          2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
188
Fogyasztói ár:        1 500 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

Batthyány Lajos emlékezete

Alcím:
Özv. gróf Batthyány Lajosné, szül. gróf Zichy Antónia visszaemlékezései férje
                      fogságáról és haláláról
Kiadó:
Jel Kiadó - Magyar Katolikus Rádió
Rendező:
E. Román Kata

A hangoskönyvben Gróf Batthyány Lajosné Zichy Antónia gyermekeinek írt megrendítő és őszinte visszaemlékezései alapján követhetjük nyomon férje bicskei elfogatásától a haláláig eltelt időszak eseményeit. Az igényes - könyvet és két darab CD-t tartalmazó - album az első magyar miniszterelnök példamutató életét, tragikus sorsát, kivégzésének emlékeit mutatja be levelek és korabeli iratok felidzésével. A CD mellékleten Kubik Anna és Selmeczi Roland színművész tolmácsolja a történelmi emléknek is hiteles, személyes érzéseket is bemutató naplót.

Megjelenés:
2008
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
165 x 165 mm
Oldalszám:
84; 1. CD 39:19 perc; 2. CD 57:08 perc
Illusztráció:
2 db CD lemez
Fogyasztói ár:
3 400 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

Bevezetés a Katolikus Egyház történetébe

Szerző:
Gárdonyi Máté

Kiadó:
Jel Kiadó 

Gárdonyi Máté az egyház születésétől napjainkig foglalja össze a katolikus egyház történelmének legfontosabb mozzanatait, egyben ismerteti az általános társadalomtörténeti vonatkozásokat. A könyv segítséget nyújt ahhoz, hogy az Olvasó el tudja helyezni az egyháztörténelmet a profán történelemben, és megvilágítja, hogy egyes folyamatok mit idéztek elő az egyház belső életében, továbbá hogy az egyház milyen hatást tett a társadalomra az egyes korszakokban. A kötet erénye, hogy a világtörténeti eseményeket a magyar egyháztörténet jelentősebb fordulópontjaival is kiegészíti. Haszonnal forgathatják mind a szakterület kutatói, mind pedig a téma iránt érdeklődő Olvasók.


Megjelenés:
2006
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
165 x 235
Oldalszám:
356
Fogyasztói ár:
2 900 Ft 
Megrendelés:
ITT