A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben 1.

Alcím:
I–V. könyv
Szerző:
Diogenész Laertiosz
Fordító:
Rokay Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó

Diogenész Laertiosz fő műve mind a mai napig az antik filozófiatörténet egyik leggyakrabban idézett forrása. A könyv a filozófiában kitűnő tekintélyek életéről és gondolatairól szóló tízrészes munka, mely filozófiai iskolákat, irányzatokat ír le, ugyanakkor számos antik filozófus életrajzát és munkásságát is bemutatja. Műfaja sajátos, a szerző filológusként mutatkozik be, ugyanakkor adatait groteszk jelenetekkel köríti, és amennyire lehetséges, a felidézett filozófusok nézeteit aprólékosan igyekszik áthagyományozni az utókornak. A könyv nemcsak az elsődleges forrásait jelöli, hanem közli az egyes filozófusok műveinek jegyzékét, tanítványait, végrendeleteit, emlékezetét is, ezért a filológia számára felbecsülhetetlen értékű forrásnak számít. Annak ellenére, hogy a mű ógörögül íródott, az első kiadásai latin nyelvűek voltak. Az első görög nyelvű kiadás 1553-ban jelent meg Bázelban, Hieronymus Frobenius és Nicolaus Episcopius kiadásában.

Megjelenés:
2005
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
274
Fogyasztói ár:

Megrendelés:
Új kiadás várható.

 

 

A filozófiában jeleskedők élete és nézetei tíz könyvben 2.

Alcím:
VI–X. könyv
Szerző:
Diogenész Laertiosz
Fordító:
Rokay Zoltán
Kiadó:
Jel Kiadó
Megjelenés:
2007
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
352
Fogyasztói ár :

Megrendelés:
Új kiadás várható.

 

 

A keresztény bölcselet alapjai

 

Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó

A bölcselet a végső okok, az elvek tudománya. Azokat a végső feltételeket és összefüggéseket kutatja, amelyek túlesnek a szaktudományi kutatás keretein, de amelyek érvényét a szaktudomány is feltételezi. Ilyenek a megismerés, a lét, a cselekvés és alkotás alapvető kérdései. Belőlük formálódik a bölcselet sajátos problémaköre. Ebben a témakörben az ismert szerző összefoglaló áttekintést nyújt a filozófia rendszeréről a keresztény világnézet összefüggésében. Az emberi megismerés és a metafizika továbbá a filozófiai istentan és a természetbölcselet tárgyalásán túl az ember, a vallás és az erkölcs filozófiai kérdéseit is feldolgozza.

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2002
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Megrendelés:
A Szent István Társulatnál kapható új kiadásban

A megismerés és értelmezés filozófiája

Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó 
Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2002 
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

A metafizika alapjai

Szerző:
Bolberitz Pál
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv metafizikát állítja középpontba, mely Arisztotelész óta alaptudományként határozza meg az európai gondolkodást. A metafizika a lét végső alapja és létesítő oka felé tájékozódik, s így szilárd alapot nyújthat a kinyilatkoztatásból merített hívő tudás értelmi alátámasztását kereső vallási gondolkodásnak. Ez az igény - ha nem is mindig divatos - maradandó. A katolikus egyház folyvást tudatában volt ennek, s ezért a hit és ész párbeszéde során ismételten ajánlja azt a szerzőt, aki mértékadó módon és maradandóan képes volt összhangba hozni a hit és az értelem igazságait. Ő pedig nem más, mint a tizenharmadik század nagy skolasztikus gondolkodója, Aquinói Szent Tamás, aki Arisztotelész metafizikai felismeréseit az isteni kinyilatkoztatás látóhatárában értelmezte. Az egyház Szent Tamás szellemében alakította ki évszázadok során azt a keresztény filozófiai gondolkodást, melynek forrásai már őt megelőzően hatékonyan jelen vannak a keresztény teológiai irodalomban. A könyv is ebben a szellemben íródott. 

Sorozat:
KERESZTÉNY BÖLCSELETI ÍRÁSOK
Megjelenés:
2007
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
218
Megrendelés:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

A minőségbiztosítás filozófiája

Alcím:
Érték – erkölcs – minőség – versenyképesség – kiválóság 
Szerző:
Birher Nándor, Nyilas Mihály, Veress Gábor        
Kiadó:
Jel Kiadó

A kötet arra a kérdésre keresi a választ, hogy a magyar minőségügy valóban a tudomány felé fordult-e az utóbbi időben, ahogyan ez a szakmai konferenciákon elhangzik, s ha igen, mely tudomány felé. A könyv három tanulmánya bemutatja a minőségügy mint tudomány alapfogalmait, tisztázza a minőségügyi folyamatok lényegi elemeit, valamint a filozófia fogalomtárát használva szól az alkalmazott minőségügyről. Bemutatja, hogy a minőségnek milyen szerepe van a társadalomban, illetve mit jelent magának a társadalmi létnek a minősége. A könyv értéke, hogy rámutat, milyen komoly hatással van a gazdaság és a kultúra minőségfelfogása egy közösség együttélésére, a társadalmi lét minőségére.

Megjelenés:
2010 (második, bővített kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
296
Fogyasztói ár:
1800 Ft
Megrendelés:
Csak a kiadónál kapható.