A bibliai Izrael története

Alcím:
A kezdetektől az Újszövetség koráig
Szerző:
Bock, Sebastian
Fordító:
Lorencz Klára
Kiadó:
Jel Kiadó

Hit és történelem – az ószövetségi Izrael számára e kettő összefonódott. Aki az Ószövetség tanúsította hitet meg akarja érteni, annak meg kell ismernie Jahve népének társadalom- és kultúrtörténetét. Ez a könyv a legújabb kutatási eredmények alapján írja le Izrael drámai történetét a kezdetektől az Újszövetség koráig. Ritka tömörséggel, könnyen érthetően, ellátva számos térképpel és időrendi táblázatokkal, továbbvezető irodalmi utalásokkal öleli fel Izrael egyedülálló útját a történelmen át, melynek során ez a nép Istenének létét és akaratát felfedezte.

Sorozat:
A BIBLIA VILÁGA 5.
Megjelenés:
2005 (második kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
178
Fogyasztói ár:
Véglegesen elfogyott, nem rendelhető

A hegyi beszéd


Szerző:
Kocsis Imre
Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző a hegyi beszéd értelmezését nem pusztán biblikus megközelítésben tárja az Olvasó elé, hanem rámutat Jézus mondásainak erkölcsi, krisztológiai, egyháztani és lelkiségi vonatkozásaira is. Az ókortól kezdve napjainkig írt kommentárok, értelmezések széles skáláját mutatja be. Arra hívja fel a figyelmet, hogy az Evangélium szövegeinek értelmezésekor ne feledjük, hogy létrejöttük hosszú áthagyományozási folyamat eredménye, mely Jézus működésétől, az apostoli igehirdetésen keresztül, az evangélisták írói (szerkesztői) tevékenységéig húzódik. A hegyi beszédre alkalmazva mindez azt jelenti: a beszédben található mondások Jézus igehirdetéséből valók, de a beszéd végső formáját maga az evangélista alakította ki.

Sorozat:
A BIBLIA VILÁGA 4.
Megjelenés:
2005 (2011 harmadik kiadás)
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
204 oldal
Fogyasztói ár:
1 600 Ft
Megrendelés:
ITT

A világ és az emberiség eredete a Bibliában

Alcím:
A Ter 1-11 magyarázata (A korábban „Kezdetkor teremtette Isten” címmel
                    megjelent könyv javított változata)
Szerző:
Rózsa Huba

Kiadó:
Jel Kiadó

A szerző a bibliai őstörténet tanítását a katolikus bibliakutatás mai álláspontja szerint ismerteti. Olyan témát dolgoz fel, amely mind a hívők, mind a katolikus hit iránt érdeklődők részéről a legtöbb kérdést veti fel. Arról szeretné olvasóit meggyőzni, hogy a hívő ember ma is vállalhatja az őstörténet tanítását, anélkül, hogy szembe kerülne a modern kor kezdetekre vonatkozó tudományos ismereteivel.

Sorozat:
A BIBLIA VILÁGA 3.
Megjelenés:
2004
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
212
Fogyasztói ár:
1400 Ft
Megrendelés:
ITT

Bevezetés az Ószövetségbe

Szerző:
Struppe, Ursula
Fordító:
Lorencz Klára
Kiadó:
Jel Kiadó

E tömör, de tartalmas ószövetségi bevezető megbízható adataival és didaktikai ügyességével tűnik ki. Az Olvasó megtudja, hogyan és miért jöttek létre a Jahve-hit bizonyos elemei egy adott kor társadalmi kihívásaival való szembesülés révén, hogyan változtak és fejlődtek ennek hatására. Így válik élővé a hit nagyszerű története. Ábrák, a főbb biliai szövegekhez ajánlott olvasmányok és irodalmi utalások emelik ki a könyv gyakorlati jellegét.

Sorozat:
A BIBLIA VILÁGA 6.
Megjelenés:
2003
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
198
Illusztráció:
fekete-fehér grafikák
Fogyasztói ár:
1 550 Ft
Megrendelés:
ITT

Bibliai tulajdonnevek lexikona

Alcím:
-
Szerző:
Hans Schmoldt
Fordító:
Lorencz Klára , Zsuppán Monika        
Kiadó:
Jel Kiadó

A Bibliai tulajdonnevek lexikona az Ó- és Újszövetségben található valamennyi személynevet, illetve a fontosabb népek vagy közösségek, vagy azokhoz tartozó egyed nevét ismerteti. Az egyes címszavak a név etimológiáját, majd a bibliai szövegek alapján a név viselőjét mutatják be a főbb bibliai helyek felsorolásával. Az egyes címszavaknál a nevek eredeti héber, arám és görög nyelven is szerepelnek. A lexikonból bárki gyors, rövid és megbízható felvilágosítást szerezhet a Biblia szereplőiről.

Sorozat:
A BIBLIA VILÁGA 9.
Megjelenés:
2005
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 202 mm
Oldalszám:
312
Illusztráció:

Fogyasztói ár :
2 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Mi a Biblia?

Szerző:
Rózsa Huba       
Kiadó:
Jel Kiadó

A könyv olyan kérdést vet fel, amely még azokban is felmerülhet, akik rendszeresen olvassák a Bibliát. Itt nem a tartalmáról van szó, hanem a bibliai ismeretekhez nyújt tudományosan megalapozott közérthető bevezetést. A Biblia kialakulásáról, szöveghagyományáról, istenképéről, a teremtéstörténetről, az evangéliumi életeszményről, az ősegyház születéséről való alapismereteket foglalja össze.

Sorozat:
A BIBLIA VILÁGA 1.
Megjelenés:
2010 (4. kiadás)
Kötés:
Puhafedeles
Méret:
115 x 190 mm
Oldalszám:
120
Fogyasztói ár:
1 100 Ft
Megrendelés:
ITT

Mindennapok Jézus idejében

Szerző:
Grän, Sigfried
Szerkesztő:
Gyürki László 
Fordító:
Gyürki Károly 
Kiadó:
Jel Kiadó

Ha meg akarjuk ismerni Jézus életét és tanítását az evangéliumokhoz fordulunk. Ezek azonban kétezer évvel ezelőtt, a miénktől jelentősen eltérő társadalmi környezetben keletkeztek, és egyes részei homályosak számunkra. Megismerésükhöz segít minket az „ötödik evangélium” ahogy a egyházatyák a Szentföldet nevezik. Ez azt jelenti, hogy aki Jézust meg akarja ismerni, annak azt a földet, és azt a társadalmat is ismernie kell, amelyben ő élt. Hogyan zajlott a mindennapi élet Názáretben, vagy Kafarnaumban? Hogyan éltek abban az időben a szegények, és a gazdagok, kik voltak a farizeusok, a vámosok, a szamaritánusok, vagy a ze¬lóták? Milyen betegségekben szenvedtek az emberek, akiket Jézus gyógyított? Milyen volt az asszonyok, a gyermekek, a rabszolgák helyzete abban a társadalomban.Többek között ezekre akar közérthető, de tudományos magyarázatot adni P. Grän ferences atya azoknak, akik az evangéliumokból mindezeket jobban szeretnék megismerni. Különösen ajánljuk a könyvet a hitoktatóknak.

Megjelenés:
2014
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
148 x 210 mm
Oldalszám:
196
Fogyasztói ár:
2 100 Ft
Megrendelés:
ITT

Zsoltármagyarázatok – I. kötet

JEL Zsoltarok1

Alcím:
1-33. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
372
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

Zsoltármagyarázatok – II. kötet

Zsoltarok 2

Alcím:
34-53. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
396
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT