A százéves Fatima

Jel Fatima 100

Alcím:
Szűz Mária Szeplőtelen Szívének győzelme
Szerző:            Anton Nadrah OCist 

Kiadó:
Jel Kiadó

XVI. Benedek pápa óhaja 2010-ben az volt: „Ez a hét esztendő, amely elválaszt bennünket a jelenések százéves évfordulójától, segítsen Szeplőtelen Szívének győzelméhez! E győzelemhez nagymértékben segítségünkre lehet az öt elsőszombat megtartása. Előkészít bennünket Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, és ezzel Jézus Szentséges Szívének való felajánlásra is, valamint a fatimai események százéves megünneplése gyümölcseihez.” Ehhez nyújt segítséget  a kis könyv.


Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110 x 180 mm
Oldalszám:
84
Fogyasztói ár:
1 200 Ft 
Megrendelés:
ITT

Az ókeresztény egyház irodalma II.

Oker egyhaz irodalma2 Borito

Alcím:
A 4–8. század
Szerkesztő:
Vanyó László
Kiadó:
Jel Kiadó

Vanyó László professzor több kiadást megért, majd átdolgozott könyve az ókeresztény egyház irodalmának történetébe vezeti be olvasóját. Túllépve a caesareai püspök, Euszebiosz, alapeszméjén, mely szerint az egyház története azonos az evangélium küzdelmeinek és győzelmének történetével, vagyis az egyháztörténelem egyfajta szellemi csataként szorosan összekapcsolódik az irodalomtörténettel, Vanyó László az igazság történetiségét hangsúlyozza, anélkül, hogy ezzel relativizálná az evangélium igazságát. Az ókeresztény egyház feladata szerinte nem más volt, mint fenntartani „a folytonosságot a történelmi, bibliai Izrael – nem a zsidóság! – és Isten új népe, a keresztények között, miközben rá kellett mutatni a különbségre is”, majd túllépve a zsidó világ határain, szembe kellett nézni a pogányság kihívásaival, eszmei áramlataival, ugyanakkor pogány környezetben újrafogalmazni, a felszínesség tüneteitől mentesíteni és elmélyíteni a keresztény hit alapjait, oly módon, hogy az a jövő, a jelen egyháza számára is útmutató legyen.

Megjelenés:
2017 (hatodik kiadás)
Kötés:
Keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
142 x 200 mm
Oldalszám:
460
Fogyasztói ár:
3900 Ft
Megrendelés:
ITT

 

ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 18.

Jel ETT18


Szerkesztő:
Laurinyecz Mihály
Kiadó:
Jel Kiadó

Milyen a ferences gazda(g)ság? Áldozhatnak-e az újraházasodottak Ferenc pápa szerint? A gyónás Luthernél és a mai gyakorlatban. Kit nevezünk terroristának? Ki számított idegennek az Ószövetségben? Mi az intuitív ítélet? Mi újat mond még ma is egy 126 éves pápai körlevél? Mit mond az ökológus a Laudatosi’ enciklikáról? Mit, hogyan és miért véd a teremtésvédő pasztorálteológus? Hogyan kommunikál Ferenc pápa az „oroszlánok” között? Ezekre a kérdésekre is választ kap az Erkölcsteológiai Tanulmányok 18. kötetének olvasója. A témák szerteágazóak, de csak azért, mert az élet ilyen. Aktuális erkölcsteológiai kérdésekről olvashatunk hagyományos katolikus keresztény alapokra építve.


Sorozat:
ERKÖLCSTEOLÓGIAI TANULMÁNYOK 
Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
220
Fogyasztói ár:
1 800 Ft
Megrendelés:
ITT

Isten szeret Téged

Jel Isten-szeret

Szerző:
Herbert Madinger
Fordító:            Hernádyné Szemere Rita

Kiadó:
Jel Kiadó 

Madinger atya az egykori osztrák „levelező lelkipásztor” ebben a könyvében Isten és az ember közötti kapcsolatra hívja fel olvasóinak figyelmét, a tőle megszokott közvetlen és mindenkit megszólító stílusában. Bemutatja, hogy lényegében az ember élete ettől a kapcsolattól függ. Eloszlatja a kétségeket, hogy nincs minden embernek esélye megismerni Őt. Akár tudatosul valakiben, akár nem, minden vágya erre irányul, mert nem lehet elegendő csupán az emberek szeretete, elismerése, egyedül Isten képes teljesen betölteni. Ha ez megvalósul, az emberekkel való kapcsolata is jobbá alakul.


Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110x180
Oldalszám:
140
Fogyasztói ár:
1 500 Ft 
Megrendelés:
ITT

Léonie Martin, Franciska-Teréz nővér élete

Leonie Martin

Fordító:            Csillag Éva

Kiadó:
Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy
 
Léonie Martin jórészt ismeretlen név a magyar olvasóközönség számára. Ha hozzátesszük, hogy Kis Szent Teréz nővéréről van szó, akkor bizonyára sokaknak eszébe jut, amit Kis Szent Teréz írt róla önéletrajzában. A szegény kis Léonie-ról, akiről mindig kevesebb szó esett, mint másokról, aki kimaradt Teréz dicsőségének nagy fénysugarából. Most ővele ismerkedhetünk meg e kis füzet lapjain. Ízelítőt kaphatunk küzdelmes és boldog életéből, Kis Szent Teréz családjának egy kevéssé ismert dimenziójáról. Hamarosan részletesebb életrajzával is jelentkezünk, hogy akiknek szívébe Franciska-Teréz vizitációs nővér e kis füzet révén belopta magát, azok mélyebb barátságot köthessenek vele és még nagyobb bizalommal kérhessék közbenjárását, hiszen Teréz nővérei közül ő az egyetlen, akinek elindították boldoggá avatási eljárását.

Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
105x148
Oldalszám:
36
Fogyasztói ár:
750 Ft 
Megrendelés:
ITT

Szárnyaid oltalmában

Jel borito sarutlan

Alcím:
A lelki élet kis kézikönyve; Avilai Szent Teréz gondolatai alapján,
                         kolostori életképekkel
Kiadó:
Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Avilai Szent Teréz A tökéletesség útja c. művét nővérei kérésére írja meg, és bepillantást enged a kármelita nővérek életébe, ezért könyvünk képi összeállítását egy mai kármelita kolostor (Erdély) életképei adják. Szent Teréz ugyanakkor nemcsak nővéreinek szánja írását, hanem mindazoknak, aki szeretnék gyakorolni a belső imát. Nagybátyjától – aki világi hívő – kapja azt a könyvet (Francisco de Osuna: Harmadik Lelki Ábécéskönyv), amely megerősíti őt a belső ima útján. Tapasztalatait, melyeket ezen az úton szerez, megbeszéli olyan világi emberekkel is, akik végzik ezt az imát (elmélkedés, szemlélődés). Szent Teréz mindenkit buzdít, hogy kezdje el élni az Istennel való bensőséges kapcsolatot, valamint tartson ki ebben a barátságban – ami számára a belső ima –, és az első, akit megtanít rá, az édesapja.
Jelen kis könyv ebben szeretne segíteni Jézusról nevezett Szent Teréz egyháztanító A tökéletesség útja c. műve alapján összeállított gondolatokkal.

Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
210 x 148 mm
Oldalszám:
74
Illusztráció:
minden oldal színes
Fogyasztói ár:
1600 Ft
Megrendelés:
ITT

Végidő

Jel Vegido

Alcím:
A halál és örök élet kérdései
Szerző:
Joseph Ratzinger – XVI. Benedek pápa
Fordító:
Török Csaba
Kiadó:
Jel Kiadó

Ratzinger bíboros a végidőről (eszkatológia), a végső dolgokról írt művét a 'legjobban kidolgozott alkotásának' nevezte, mely számos kiadást ért meg. Legújabb kiadásában, már XVI. Benedek pápaként, egy új részletes előszóban még egyszer kidomborította az álláspontját érintő viták központi kérdéseit. J. Ratzinger e műve, amely először 1977-ben jelent meg, kétség kívül a teológiai alapművek közé tartozik. Harminc év távlatából is hatást fejt ki a teológiai tömörsége, a felkínált megoldások mélysége a halált, a lélek halhatatlanságát, a holtak feltámadását, Krisztus újbóli eljövetelét, az utolsó ítéletet, a pokolt, tisztítótüzet és mennyországot érintő kérdésekhez.

Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
142 x 197 mm
Oldalszám:
290
Fogyasztói ár:
3200 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

Zsoltármagyarázatok – II. kötet

Zsoltarok 2

Alcím:
34-53. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
396
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT