Harmadik Lelki Ábécéskönyv

Jel Harmadik-lelkiABC

Szerző:
Francisco de Osuna
Fordító:
Várnai Jakab OFM
Kiadó:
Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Avilai Szent Teréz Francisco de Osuna ferences barát Harmadik Lelki Ábécéskönyve segítségével lépett rá a belső ima útjára. Mi jellemző erre a könyvre? A Biblia jelenti az átfogó hivatkozási keretet, szinte mindent ahhoz kapcsol. Magától értetődő a számára, hogy a Szentírás minden egyes részlete tanít valamit a szemlélődő imádságról. A szentírási alakok, jelenetek, a legkisebb részlet is megfelel valaminek az ember belső világában vagy az imádságban. Bár a mű belekerült az 1559-es spanyolországi Index hatókörébe, ma az Egyházban egyértelmű tekintélyt élvez. Példaként említhetjük az „Imádság Enciklopédiáját”, amely 2007-ben jelent meg a vatikáni könyvkiadónál. Osuna művét „Az imaéletre legnagyobb hatást gyakorló művek” között ismertetik: „az imádság útjának rendszerezésével Francisco de Osuna lerakja az alapokat az «arany évszázad» spanyol misztikájának nagy virágzásához”.

Sorozat:
Együtt az Egyetlennel
Megjelenés:
2017; második javított kiadás
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
123 x 200 mm
Oldalszám:
184
Fogyasztói ár:
1950 Ft 
Megrendelés:
ITT

Ismeretlen szeretet

Jel Ismeretlen szeretet borito

Szerző:
Burrows, Ruth OCD
Fordító:
Gőczéné Erdő Zsuzsa
Kiadó:
Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Ruth Burrows az angliai Quidenham kármelita kolostorának nővére, számos nagy sikerű lelkiségi könyv szerzője.
Akárcsak más írásaiban, Ruth nővér ismét hitünk alapjaira világít rá. Megható és személyes formában sűríti össze Isten élethosszig tartó felfedezését. Istenét, aki nagyobb „vallásos” törekvéseinknél, nagyobb félelmeinknél és reményeinknél – a Biblia Istenéét, aki az, aki, és az lesz, aki lesz, aki örökké úgy él és munkálkodik, mintha nem lenne semmi fontosabb, mint mi, az Ő összezavarodott, jelentéktelen, önbecsapó és felfoghatatlanul szeretetre méltó teremtményei. „Nyakamba borult és megcsókolt” – a tékozló fiú példabeszédében olvasott isteni Atya szerető gesztusa jelentette Ruth nővérnek az ismeretlen szeretet megtapasztalását, amely az erő és a vigasztalás forrása. Isten szeretete ismeretlen szeretet az ember számára, mert – a földi viszonylatban szokatlanul – teljesen ingyenes, semmit nem kell tennünk, hogy kiérdemeljük, egyedül csak nyitott szívvel befogadnunk.
Ha egzisztenciálisan átéljük az isteni ingyenes szeretetet, abban Teremtőnk valóságával találkozunk, aki irgalmas, könyörülő és jóságos. Ekkor többé már nem elvont fogalom lesz számunkra, hanem maga az Élet, aki megajándékoz önmagával, és akit mi is tovább ajándékozhatunk az Ő végtelen kegyelméből.

Sorozat:
Együtt az Egyetlennel
Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
123 x 200 mm
Oldalszám:
176
Fogyasztói ár:
1 900 Ft 
Megrendelés:
ITT

Isten szeret Téged

Jel Isten-szeret

Szerző:
Herbert Madinger
Fordító:            Hernádyné Szemere Rita

Kiadó:
Jel Kiadó 

Madinger atya az egykori osztrák „levelező lelkipásztor” ebben a könyvében Isten és az ember közötti kapcsolatra hívja fel olvasóinak figyelmét, a tőle megszokott közvetlen és mindenkit megszólító stílusában. Bemutatja, hogy lényegében az ember élete ettől a kapcsolattól függ. Eloszlatja a kétségeket, hogy nincs minden embernek esélye megismerni Őt. Akár tudatosul valakiben, akár nem, minden vágya erre irányul, mert nem lehet elegendő csupán az emberek szeretete, elismerése, egyedül Isten képes teljesen betölteni. Ha ez megvalósul, az emberekkel való kapcsolata is jobbá alakul.


Megjelenés:
2017
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
110x180
Oldalszám:
140
Fogyasztói ár:
1 500 Ft 
Megrendelés:
ITT

Jézus Krisztus személyisége

Jezus szemelyisege borito.pdf

Szerző:
Morice, Henri
Fordító:
Nagy László

Kiadó:
Jel Kiadó – Sarutlan Kármelita Nővérek, Marosszentgyörgy

Ez a kötet, melyet az olvasó a kezében tart, megjelent már magyarul 1932-ben. A fordító, Nagy László atya írja, hogy ez a legteljesebb és legrendszeresebb munka, melyet valaha is Jézus jelleméről, vagyis személyiségéről írtak. Sok év eltelt azóta, de ma is állítható, hogy ilyen átfogó személyiségrajz azóta se született Jézus Krisztusról.
Milyen lehetett Jézussal találkozni földi életében? Milyen volt személyisége? Az evangélium alapján rajzolja meg Jézus portréját, bemutatja személyiségi jegyeit, tulajdonságait. Jézus emberségét vizsgálja, anélkül azonban, hogy istenségét figyelmen kívül hagyná. Kiváló beleérző képességgel és színes előadásmódjával a szerző bennünket is magával ragad és meghív, hogy legyünk jelen az evangéliumi történetekben. Rávezet továbbá arra, hogy meglássuk, hogyan érinthet minket most a Jézus földi életében történt egy-egy esemény. Akik pedig ellesik személyiségének titkait, azok hasonlóvá lesznek Hozzá, s egyesíteni tudják magukban az Isten, a felebarát, az Egyház és a Haza szeretetét.

Henri Morice (1873-1965) a franciaországi Vannes-i egy­ház­­me­gye papja volt. Kanonok, a bölcsészettudomá­nyok doktora, az Académie française kitüntetettje, a Saint-Anne d’Auray-i kisszeminárium tanára.
Magyarul megjelent műve: Az Oltáriszentségben élő Jézus, JEL–Sarutlan Kármelita Nővérek Marosszentgyörgy, 2016.


Megjelenés:
2017; javított, átdolgozott kiadás
Kötés:
Puhatáblás, ragasztókötés
Méret:
165 x 235
Oldalszám:
300
Fogyasztói ár:
2 700 Ft 
Megrendelés:
ITT

 

 

Zsoltármagyarázatok – III. kötet

Jel Zsoltarok3

Alcím:
54-70. zsoltár      
Fordító:
Diós István
Kiadó:
Jel Kiadó

Szent Ágoston hívő áhítattal közeledik a zsoltárok szövegéhez, amelyet szent szövegnek tekint, csak ritkán tesz kritikai megjegyzést a fordításról. Tudja, hogy a Szentlélek művét tárja fel hallgatóságának, amely misztériumokat tartalmaz. Zörget, és megmutatja, hogy a zörgetőnek ajtó nyílik; aki keres, talál, ha nem fölényesen és önmagát igazoló erőszakkal akarja megfejteni a titkot. Ágoston arra tanít, hogy a zsoltárokban az Egyház hangját halljuk: a Fő és a Test, Krisztus és a hívők imádságát, amely hol egy, hol több szólamban szólal meg. Ez a hang önmagában misztérium: néha nehéz megmondani, hogy az Úr Krisztus imádkozza- e a zsoltárt, vagy teste, az Egyház. Mindazonáltal a Vőlegény Krisztus és a Menyasszony Egyház szerelme hitelesíti a közös hangot.

Megjelenés:
2017
Kötés:
keménytáblás, cérnafűzött
Méret:
167 x 239 mm
Oldalszám:
396
Fogyasztói ár:
3 900 Ft 
Megrendelés:
ITT